Eko Škola druga faza

Aktuelnosti

Rezultati javnog poziv za škole

Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda: Izbor konsultanata za Eko škole

Odgovori na pristigla pitanja u vezi Javnog poziva za škole u BiH

Javni poziv za osnovne i srednje škole u BiH za primjenu Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

Tim “Misli o prirodi!” ponovo u posjetama školama: Okoliš pobudio interesovanje učenika, nastavnika i roditelja

Posjeta školama u Hercegovini: Najmanje 70% nastavnika/ca u svim školama uvelo temu zaštite okoliša u svoje predmete

Nabavka i distribucija različitog sadnog materijala, zemlje za cvijeće i gnojiva za 10 škola u BiH podijeljenih u 3 LOTa

Program Eko škole CPCD-a dobitnik GENE Certifikata za kvalitet

Edukacija o novim tehnologijama u nastavnom procesu

Proljetne okolišne aktivnosti Eko HUBova širom Bosne i Hercegovine: Inspiriši se i učestvuj!

Priručnik za osnovne i srednje škole „Ekoškologija“ predstavljen pred oko 90 prosvjetnih radnika iz BiH

Objavljen i prezentovan Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH Ekoškologija

U vanrednim okolnostima uspješno okončana obuka 36 škola uključenih u program Eko škola

Završetak ove školske godine obilježile su posjete osnovnim školama iz Zenice

Nabavka i distribucija materijala, roba i usluga za 36 škola

Posjećene škole koje pripadaju Eko HUBu Sarajevo: Uprkos pandemiji škole uspješno započele implementaciju svojih akcionih eko planova

Objavljen priručnik “Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu”

Održana prva edukacija o primjeni Certifikacijskog mehanizma Eko škola

CPCD u okviru projekta „Misli o prirodi!“ potpisao memorandume o saradnji sa 36 škola iz cijele BiH: Zajedno do odgovornih Eko škola

Nastavak edukacije: Uspješno održana radionica za Eko škole sa područja Eko HUBa Sarajevo

Ekosol: Igrokazi srednjih škola

Održana druga radionica za škole koje pripadaju Eko HUBovima Banjaluka, Laktaši i Mrkonjić Grad

Odgovori na pitanja – Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole

Konferencija za nastavnike/ce: Program Eko škola motivacija uposlenicima/ama i učenicima/ama da daju doprinos za zaštitu okoliša

Prve certifikacijske posjete školama u Hercegovini

Pin It on Pinterest

Share This