Održana prva edukacija o primjeni Certifikacijskog mehanizma Eko škola

09. dec, 2020

Jučer i danas održana je prva edukacija o primjeni Certifikacijskog mehanizma Eko škola kreiranog u okviru projekta “Misli o prirodi!”.

Prestavnici/e 12 škola koje pripadaju Eko HUBovima Mostar, Široki Brijeg i Blagaj upoznali su se sa Priručnikom o implementaciji Eko škola u BiH, načinom kako ga koristiti i kako provesti svaki korak da bi škola postala Eko škola i prepoznatljiva u svojoj lokalnoj zajednici kao okolišno odgovorna ustanova.

Škole su se također upoznale sa predstavnicima/ama Eko HUBova koji djeluju na području općina/gradova u kojima se nalaze navedene škole.

Drugog dana radionice škole su započele kreiranje svojih Akcionih eko planova uz podršku eksternih konsultanata i tima Centra za promociju civilnog društva.

Navedene škole su pokazale izuzetnu kreativnost, znanje i spremnost za uvođenje aktivnosti koje će dovesti do rješavanje okolišnih problema u školama.

Na prvoj edukaciji učestvovale su škole: IV OŠ Mostar, Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola, OŠ “Vuk Karadžić”, Srednja škola Jablanica, Prva osnovna škola Široki Brijeg, OŠ “Ante Brune Bušića” Rakitno, Osnovna škola Kočerin Široki Brijeg, Osnovna škola Tina Ujevića Vitina, Srednja građevinska škola, OŠ Blagaj, OŠ Gnojnice i OŠ “Risto Proroković”.

Pin It on Pinterest

Share This