Vijesti iz projekta

Blog

Eko kalendar

travanj 2020
PUSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   
« ožu  svi »

Generalni cilj projekta. Povećati uticaj civilnog društva na zaštitu okoliša u BiH

Specifični ciljevi projekta:

 

  • Povećati odgovornost vlade, kompanija i građana prema okolišu kroz zagovaračke kampanje
  • Povećati učešće lokalnih aktera u adresiranju pitanja okoliša kroz uspostavljanje infrastrukture/mreže od 10 Eko HUBova
  • Ohrabriti mlade ljude da se uključe u zaštitu okoliša kroz razvoj 40 Eko Škola
  • Podići svijest i aktivizam mladih ljudi u oblasti zaštite okoliša
  • Unaprijediti kvantitet i kvalitet BH medijske pokrivenosti okoliških tema

ANKETA

Da li si zadovoljan/zadovoljna stanjem okoliša u BiH?

O PROJEKTU

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Projekat je zasnovan na 5 komponenti:

Zagovaranje

Unapređenje zaštite okoliša je jedino moguće kroz diverzificiran pristup problemskim oblastima ali i zajedničko djelovanje, sistematičan i naučno utemeljen pritisak civilnog društva na donositelje/ke odluka i zagađivače, te podizanje svijesti o važnosti okoliša u poboljšanju standarda života.

Eko HUBovi

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Eko škole

Rad sa školama i ministarstvima obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima će osigurati održivost ideje projekta „Misli o prirodi!“. Škole koje pokažu zainteresovanost za unapređenje plana i programa rada škole, vannastavnih aktivnosti i edukaciju u oblasti zaštite okoliša, imaće priliku da dobiju certifikat Eko škola.

Mladi

Uključenost i proaktivan pristup mladih okolišnim pitanjima jedna je od najznačajnijih projektnih komponenti koja se prožima kroz sve planirane aktivnosti u vidu kampanje podizanja svijesti i promocije okolišnih pitanja.

Eko mediji

Medijska pokrivenost okolišnih pitanja biće unaprijeđena tokom projekta kroz sistematičan pristup medijima, novinarima i novinarkama, ali i rješavanju izazova sa kojima se suočavaju prilikom rada na medijskim sadržajima iz oblasti zaštite okoliša.

o nama

o nama

Projekat „Misli o prirodi!“ implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), domaća organizacija osnovana 1996. godine.

Od svog nastanka do danas CPCD se etablirao kao organizacija koja uz saradnju sa internacionalnim donatorima, u pet zemalja regiona radi distribuciju i monitoring grantova i programa jačanja kapaciteta. Dvodecenijsko iskustvo u radu sa organizacijama i zagovaranju, CPCD izdvaja kao organizaciju koja njeguje partnerski, sistematičan, inovativan i transparentan pristup radu. Do sada je CPCD pružio savjetodavnu, ekspertsku, obrazovnu i finansijsku podršku za više od 1000 organizacija, edukacijama je obuhvatio više od 200.000 osoba, inicirao je kreiranje i usvajanje Sporazuma između Vijeća ministara i organizacija civilnog društva, osigurao usvajanje Sporazuma u 80 općina/opština, te podijelio više od 400 grantova.

76

76

Prijave na javne pozive za dodjelu grantova

Naš Tim

Upoznajte se sa članovima našeg tima.
Dajana Cvjetković

Projektna menadžerica

dajana.cvjetkovic@cpcd.ba

Sabina Jukan

Savjetnica za zaštitu okoliša

sabina.jukan@cpcd.ba

Lejla Kovačević

Službenica za grantove

lejla.kovacevic@cpcd.ba

Tarik Moćević

Projektni službenik

tarik.mocevic@cpcd.ba

Marijana Ušanović

Projektna službenica

marijana.usanovic@cpcd.ba

KORISNICI/E O PROJEKTU

Naša galerija

kontaktirajte nas

Imate pitanje? Javite nam se. Naš tim će Vam pomoći.

Adresa

Marka Marulića 2/III, Sarajevo 71000

telefon

033 644-810
tiktok