Pozder o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom: Poboljšanja u skladu sa standardima i propisima EU

Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je Vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila po skraćenoj proceduri.

Iz Ministarstva podsjećaju da se izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom FBiH odnose na dva važna pitanja, a to su rješavanje odlagališta u općinama i gradovima, te operativnog djelovanja inspekcije na terenu, uz primjene kaznenih odredbi za posebne kategorije otpada poput guma, ulja i slično.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da će konačno usvajanje ovog zakona donijeti bolje uređenu oblast upravljanja otpadom u Federaciji BiH.

– Mi imamo usvojenu Strategiju zaštite okoliša FBiH. Jasno je i da pitanje upravljanja otpadom u našoj zemlji jedno je od onih koje je daleko od riješenog i uređenog. Otpadom moramo naučiti upravljati, a ne da se on odlaže i predstavlja problem. To je u razvijenim zemljama visokovrijedna sirovina, energent, pa i oblast koja zapošljava, dok još uvijek u našoj zemlji, nažalost, to pitanje predstavlja opterećenje prvenstveno na zdravlje ljudi, ali i na stanje u prirodi i na budžete. Mi zakonski poboljšavamo ovu oblast u skladu sa standardima i propisima Evropske unije, a upravo je objavljen javni poziv za angažman na izradi novog Plana upravljanja otpadom u FBiH, za što smo sredstva obezbijedili u ovogodišnjem Budžetu i što ćemo provoditi u saradnji s UNDP-om. Bit će ovo dokument kojim ćemo, nadam se, biti bliže rješavanju pitanja upravljanja otpadom u našoj zemlji, a njegovo usvajanje očekujemo iduće godine u ovo vrijeme – istakla je ministrica Pozder.

U saopćenju se ističe da se usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom stvaraju pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu ovog zakona u praksi, kao i usklađivanje sa zakonodavstvom EU.

– Naime, novim članom 33a preciznije se uređuje pitanje odlagališta otpada, a koje će biti detaljno definirano u provedbenom aktu čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu ovog zakona. Također, izmjene i dopune definiraju i iznose novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja za posebne kategorije otpada što do sada nije bilo prepoznato u Zakonu. Također u proceduri utvrđivanja ovog zakona, obavljene su javne konsultacije, u koje su se s konkretnim primjedbama uključili Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Zeničko-dobojski i Unsko-sanski kanton, te Općina Kakanj, kao i AARHUS centar. Dio primjedbi je prihvaćen i uvršten u tekst Zakona. Da bi Zakon stupio na snagu, mora biti usvojen i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH – navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Vijesti.ba / FENA)

Pin It on Pinterest

Share This