Blog
22. maj – Međunarodni dan biodiverziteta

22. maj – Međunarodni dan biodiverziteta

Biodiverzitet je složena, ali sve veća tema od interesa ne samo za naučnike, već i za političare širom svijeta. Naziv koji je skovao Walter G. Rosen 1985. godine, biološka raznolikost — ili biodiverzitet, kako se češće naziva — definira se kao „raznolikost života na...

read more

Pin It on Pinterest