Javni poziv za osnovne i srednje škole u BiH za primjenu Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

01. okt, 2020

Sarajevo, 01.10.2020. godine
TN_ES01

Javni poziv za osnovne i srednje škole u BiH za primjenu Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

O projektu

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko Hubovi, Eko škole, Mladi, Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, škola, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

„Misli o prirodi!“ će uključiti mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva (OCD), medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

O komponenti Eko škole

Važna komponenta u okviru projekta „Misli o prirodi!“ jeste program Eko škole. Rad sa školama i ministarstvima obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima će osigurati održivost ideje projekta „Misli o prirodi!“. Škole koje pokažu spremnost za uvođenje aktivnosti i senzibiliziranje rada osoblja u skladu sa okolišno održivim principima moći će unaprijediti vannastavne aktivnosti, a školu učiniti okolišno odgovornom i zdravijim mjestom za rast i razvoj djece te će imati priliku da dobiju certifikat Eko škola. Odabranih 36 škola će, uz podršku CPCD-a i Eko HUBova, kreirati svoje akcione eko planove na osnovu kojih će im biti pružena materijalna i tehnička podrška u ukupnom iznosu od 216.000 KM.

Program Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u procese zaštite okoliša u i oko škole. Počinje u učionici, proširuje se do škole i na kraju podstiče promjene u zajednici uopšte. Program Eko škole idealan je način da škole krenu definiranim putem ka poboljšanju okruženja kako u školi, tako i u lokalnoj zajednici, dok u isto vrijeme imaju pozitivan uticaj na živote mladih, njihovih porodica, školsko osoblje i lokalne vlasti.

Osnovni cilj Eko škole u BiH je uključiti očuvanje okoliša na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice.

Cilj poziva

Ovaj javni poziv je namijenjen javnim osnovnim i srednjim školama sa područja djelovanja 9  Eko HUBova (organizacije koje predstavljaju resursne centre u pojedinim regijama). Eko HUBovi djeluju na području sljedećih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini (abecednim redom): Banja Luka, Blagaj, Centar-Sarajevo, Čapljina, Čelinac, Derventa, Glamoč, Gradiška, Grude, Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Jablanica, Jezero, Kakanj, Konjic, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubinje, Ljubuški, Maglaj, Mostar, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad-Sarajevo, Novo Sarajevo, Pale, Posušje, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Stolac, Šipovo, Široki Brijeg, Tešanj, Trebinje, Usora, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Cilj ovog javnog poziva jeste izabrati 36 javnih osnovnih i/ili srednjih škola sa područja navedenih općina/opština/gradova u BiH i pružiti im mogućnost da postanu certificirane Eko škole u BiH.

Učešće osnovnih i srednjih škola u projektu „Misli o prirodi!” je dobrovoljno i ne ometa implementaciju nastavnog plana i programa. Eko školama će se ponuditi resursi – znanje kroz učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje rada na zaštiti okoliša u prosječnom iznosu od 6.000 konvertibilnih maraka po odabranoj školi. Školama će biti dodijeljen priručnik za ispunjavanje neophodnih uslova za dobijanje certifikata, kao i prijedlog sadržaja časova o okolišu, koje mogu koristiti u radu eko sekcije ili postojećih nastavnih jedinica, te će i na taj način škole imati priliku da napreduju i razvijaju se u ovoj oblasti. Kao odgovor na dešavanja uzrokovana pandemijom COVID 19, projekat „Misli o prirodi!“ integrirao je dodatne aktivnosti za škole. Planirano je da škole, koje budu dio projektnih aktivnosti dobiju priliku da kreiraju vlastiti plan za prevazilaženje iznenadnih kriznih situacija, dobiju resurse za integraciju novih tehnologija u nastavu (priručnik i edukacija o online tehnikama u nastavi) i dezinfekcioni paket koji će im pomoći u borbi protiv korona virusa.

Kroz program Eko škola uključena škola uvodi kontinuirano provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša koje su inkorporirane u sva zbivanja i događanja unutar i oko škole. U ove okolišne aktivnosti uključuju se svi/e zaposlenici/e i učenici/e škole prema svom osobnom interesu, radi prezentiranja okruženja i ozračja u kojem žive i čiji kvalitet življenja bi svojim djelovanjem željeli poboljšati. Kroz cijeli proces će imati podršku CPCD-a, Eko HUBova ali i stručnih mentora koji će ih obilaziti. Ovaj proces će dovesti škole do certifikata Eko škole koji školu izdvaja kao savjesnu, proaktivnu i inovativnu instituciju koja aktivosti zaštite okoliša integrira u svoje postojeće aktivnosti.

Da bi škola postala Eko škola neophodno je da u svoje aktivnosti uvrsti obrazovanje i odgoj o okolišu i da to postane praksa svakodnevnog života učenika/ca i zaposlenika/ca Eko škole. To je proces koji zahtijeva niz aktivnosti koje je neophodno provoditi u školi, a koji će imati uticaj i na širu društvenu zajednicu počevši od porodice, kako bi postala certificirana Eko škola.

Kriteriji prihvatljivosti

Opći uslovi i osnovni kriteriji:

 • Da su javne osnovne ili srednje škole u BiH;
 • Da su sa područja jedne od općina/opština/gradova koji su navedeni;
 • Podjednaka zastupljenost škola sa brojem učenika manjim i većim od 300;
 • Broj škola koje mogu biti odabrane u okviru jednog Eko HUBa je optimalno 4 od kojih najmanje jedna mora biti srednja škola;
 • Iz jednog grada/opštine/općine ne može biti izabrana i jedna osnovna i jedna srednja škola u okviru jednog Eko HUBa, osim u slučaju da iz drugih gradova/općina/opština istog Eko HUBa nema prijavljen dovoljan broj škola.

Škole koje nisu kvalificirane za prijavu na ovaj javni poziv:

 • Međunarodne i privatne osnovne i srednje škole*;
 • Muzičke osnovne i srednje škole;
 • Centri za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.

*Navedene škole mogu biti uključene u program Eko škola iako ne zadovoljavaju opći uslov poziva da su javne škole, ali moraju zadovoljiti ostale kriterije navedene u pozivu. To znači ako ove škole  pokažu zainteresiranost moći će dobiti podršku za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, a to uključuje priliku da učestvuju na edukacijama, dobiju materijale proizvedene kroz projekat za Eko škole i mentorsku podršku, ali ne mogu dobiti finansijsku podršku za implementiranje aktivnosti Akcionog eko plana.

Pored navedenih općih uslova i osnovnih kriterija prilikom odabira škola će se voditi računa i o sljedećim kriterijima:

 • Iskustvo škole u implementiranju vlastitih projekata;
 • Uključenost škole u realizaciju projekata domaćih i/ili stranih nevladinih organizacija;
 • Postojanje i aktivnosti eko sekcije u školi;
 • Uključenost lokalne zajednice (lokalna vlast, privrednici, OCD, mediji) u aktivnosti škole ;
 • Uključenost roditelja u školske i vannastavne aktivnosti;
 • Spremnost škole i osoblja da investiraju vrijeme i znanje u aktivnosti Eko škole.

Finansijski i vremenski okvir

Ukupan iznos sredstava namijenjenih školama 216.000 KM
Maksimalan broj škola 36
Maksimalan iznos po školi 6.000 KM
Trajanje implementacije aktivnosti Eko škola Do 20 mjeseci
Period implementacije (9 mjeseci u navedenom periodu) Novembar 2020. – juni 2022. godine

Škole će kroz projekat „Misli o prirodi!“ moći nabaviti opremu ili usluge u vrijednosti do 6.000,00 KM što mora biti planirano Akcionim eko planom škole. To znači da troškovi nabavke opreme ili usluga moraju biti povezani sa aktivnostima u Akcionom eko planu škole. Proceduru nabavke će voditi CPCD u saradnji sa školama. Ovaj oblik saradnje škola i CPCDa bit će formuliran Memorandumom o saradnji. Sredstva za unapređenje rada škole će biti prilagođena specifičnim potrebama svake škole, na način da će škole uz mentore kreirati akcione eko planove za unapređenje rada i potrebna sredstva, a projektni tim će uvažavajući restrikcije trezorskog poslovanja direktno nabavljati potrebna materijalna sredstva ili usluge te ih dostavljati školama na adresu. Škole će biti u prilici da u skladu sa identifikovanim potrebama i kreiranim akcionim eko planovima definišu potrebna materijalna i nematrijalna sredstva za kvalitetnu implementaciju planova koja mogu uključivati: konsultantske usluge, izrada studija, savjetovanje, usluge edukacije i održavanja treninga, nabavka opreme za uređenje dvorišta, sitni sanitarni materijal poput štednih česmi, kante za otpad, kante za razdvajanje otpada, komposteri, reciklirani papir, računarska oprema uz kvalitetno obrazloženje potrebe za implementaciju akcionog plana, oprema za salu za priredbe i druge događaje, sadnice drveća i cvijeća, oprema za rad eko sekcije kao što su alat za obradu bašte i dr.

Napomena: Škola neće moći isplaćivati honorare zaposlenima škole, niti će moći nabavljati opremu, koja nije u skladu sa aktivnostima definiranim u Akcionom eko planu.

Kako aplicirati?

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je dostaviti popunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe Prijavni obrazac za implementiranje Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH isključivo putem emaila info@mislioprirodi.ba

Prijave škola se šalju na jednom od zvaničnih jezika BiH.

Kako poslati elektronsku dokumentaciju?

Prijavni obrazac (može se pronaći i na dnu stranice), koji sadrži potpis i pečat ovlaštene osobe treba biti dostavljen u PDF formatu sa zvanične email adrese škole.

U polje SUBJECT: upisujete: Eko škole_ aplikacija_(naziv škole i općine/opštine/grada).

Vremenski okvir

Krajnji rok za prijavu škola je 22 dana od objavljivanja javnog poziva za prijavu prijedloga projekata.

Kalendar javnog poziva (koraci u procesu odabira škola) Datum
1 Objava javnog poziva na web stranici projekta “Misli o prirodi!” (www.mislioprirodi.ba) i na web stranici CPCD (www.civilnodrustvo.ba). (01/10/2020)
2 Rok za postavljanje pitanja u vezi javnog poziva (15/10/2020)
3 Rok za objavljivanje odgovora na pitanja u vezi javnog pozivawww.mislioprirodi.ba (19/10/2020)
4 Krajnji rok za dostavu prijave škole (22/10/2020)(23:59) sati


Dodatne informacije

U roku podnošenja prijava škola, aplikanti mogu da izmijene, dopune ili povuku svoje prijave.

Kako bi se zaštitio integritet i pravo na privatnost aplikanata, sve informacije koje se dobiju od aplikanata se smatraju strogo povjerljivim.

Pitanja vezana za javni poziv se šalju na email: info@mislioprirodi.ba

Svi odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici projekta www.mislioprirodi.ba.

Evaluacija prijava škola

Po isteku roka za dostavu prijava škola, sve aplikacije će proći kroz proces evaluacije od strane selekcione komisije. Sve škole će dobiti potvrdni email o primitku prijave.

U sljedećoj tabeli su prikazani kriteriji koji će se uzeti u obzir prilikom evaluacije aplikacija škola.

KRITERIJI ZA OCJENU br. bodova / maks.br bodova
1. Iskustvo škole u implementiranju vlastitih projekata /20
2. Iskustvo škole u implementiranju projekata domaćih ili stranih nevladinih organizacija /15
3. Iskustvo škole u vođenju eko sekcije /20
4. Uključenost prestavnika/ca lokalne zajednice (lokalna vlast, privrednici, OCD, mediji) u aktivnosti škole /15
5. Uključenost roditelja/ki u aktivnosti škole /10
6. Spremnost škole i osoblja da investiraju vrijeme i znanje u aktivnosti Eko škole/motivacija škole /20
TOTAL /100


Proces nakon selekcije škola

Ukoliko se ukaže potreba za određenim dopunama prijava škola, CPCD zadržava pravo da o tome pregovara sa školama. Nakon što se završi proces odabira i eventualnih dopuna prijava, pristupit će se potpisivanju Memoranduma o saradnji između CPCD s jedne i škole s druge strane.

Lista škola koje budu dio programa Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“ će biti objavljena na web stranici projekta.


Prijava škole za Eko škole

Pin It on Pinterest

Share This