Nastavak edukacije: Uspješno održana radionica za Eko škole sa područja Eko HUBa Sarajevo

21. jan, 2021

Dana 20. i 21.01. održana je treća radionica sa školama koje pripadaju Eko HUBu Sarajevo.

Prvog dana radionice prezentiran je Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, kako ga koristiti, te različiti primjeri neophodnih alata za implementiranje samog Akcionog eko plana. Škole su se upoznale i sa radom Eko HUBa iz Sarajeva i mogućnostima saradnje s njim. Drugog dana predstavnicima/icama škola je predstavljen način kako započeti i kreirati Akcioni eko plan škole gdje su tokom prezentiranja svojih planova škole pokazale veliko interesovanje, znanje i želju za promjenama u svojim školama.

Sabina Hadžiahmetović i Muamer Tinjak su konsultantica i konsultant koji su prezentirali navedeni priručnik i njegovu praktičnu primjenu. Oni su pored tima projekta „Misli o prirodi!“ i Eko HUBa Sarajevo i stručna podrška školama prilikom kreiranja i implementiranja njihovih Akcionih eko planova.

U ovoj radionici učestvovale su OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Novo Sarajevo, Treća osnovna škola Ilidža i OŠ „Pale“.

Pin It on Pinterest

Share This