Odgovori na pitanja – Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole

29. jun, 2020

1. Molim da pojasnite stavku “popust” iz finansijskog plana (Annex 1)?

Popust u ponudi se odnosi na procenat smanjenja ukupne cijene izražen u procentima i iznosu u KM. Svaki konsultant i konslultantica samostalno definišu jediničnu cijenu svog angažmana izraženu po danima angažmana. S obzirom da je riječ o angažmanu koji podrazumijeva više radnih dana, ponuđači mogu, ali nisu obavezni, da daju popust na ukupnu cijenu svog angažmana.

Pin It on Pinterest

Share This