Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica u Mostaru

Naziv škole i mjesto

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica u Mostaru

Osnovne informacije o školi

Srednju medicinsku školu Sestara milosrdnica u Mostaru trenutno pohađa 465 učenika i učenica, raspoređenih u 20 odjela. U školi je uposleno 55 nastavnika i nastavnica, a 11 uposlenika i uposlenica čini nenastavno osoblje. Dužnost ravnatelja obnaša profesorica kemije Stana Rotim. Nastava se odvija u dvije smjene. Zanimanja za koja se učenici i učenice obrazuju su: medicinska sestra-tehničar, stomatološka sestra, farmaceutski tehničar, fizioterapeut, zubni tehničar, medicinski kozmetičar i frizer. U školi djeluju brojne sekcije poput ekološke, novinarske, sekcije za život, sekcije medicinskih sestara koje u skladu sa svojim ciljevima  nastoje dodatno unaprijediti rad škole. Roditelji i učenici/ce su uključeni u rad škole kroz Vijeće učenika i Vijeće roditelja.

Eko koordinator/ica škole

Valentina Planinić, profesorica biologije i kemije

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Otpad
  • Energija

Početno stanje u oblasti unapređenja

Voda: u školi su tri sanitarna čvora sa po tri dotrajale česme koje namjeravamo zamjeniti česmama na pritisak s ciljem uštede vode te raditi na edukaciji o važnosti štednje vode.

Energija: u školi je 127 panela s neonskom rasvjetom od koji neki više nisu ni u funkciji, dio njih planiramo zamjeniti Led panelima radi uštede energije i educirati učenike/ice o važnosti štednje energije i kako energiju dobiti iz obnovljivih izvora.

Otpad: u školi je veliki broj učenika i učenica koji tijekom radnog dana ostave veću količinu komunalnog otpada u školi i na području oko škole. Naš  plan je nabaviti spremnike za razvrstavanje otpada kako bi se otpad mogao selektirati a potom reciklirati paralelno raditi na edukaciji učenika/ica, nastavnog i nenastavnog osoblja i ostali aktera u životu škole o važnosti ekološkog zbrinjavanja otpada. Trenutno nemamo niti dovoljan broj kanti za otpatke, niti postoji mogućnost selekcije otpada, a sapremnici za otpad koje imamo svojom veličinom i dizajnom nisu u skladu sa potrebama škole.

Pin It on Pinterest