Posjeta školama u Hercegovini: Najmanje 70% nastavnika/ca u svim školama uvelo temu zaštite okoliša u svoje predmete

25. maj, 2021

Tim „Misli o prirodi!“ održao je protekle sedmice sastanke sa deset javnih osnovnih i srednjih škola sa područja Hercegovine koje učestvuju u implementaciji Certifikacijskog mehanizma za sticanje certifikata Eko škola.

Savjetnica za zaštitu okoliša Sabina Jukan i službenik na projektu „Misli o prirodi!“ Tarik Moćević posjetili su OŠ „Gnojnice“ gdje su održali sastanak sa njihovim osobljem, nakon čega su u istoj školi ugostili predstavnike Srednje građevinske škole Mostar, Četvrte osnovne škole Mostar te Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar. Nakon toga, u zgradi OŠ „Blagaj“ održali su sastanak sa njihovim ali i sa osobljem OŠ „Vuk Karadžić“ Trebinje.

Narednog dana, tim je posjetio OŠ Tina Ujevića u Vitini kod Ljubuškog, OŠ Ante Brune Bušića u Rakitnom kod Posušja te Prvu osnovnu školu Široki Brijeg gdje je, osim sa njihovim, održan sastanak i sa OŠ Kočerin.

Na sastancima se razgovaralo o aktuelnom stanju u školama kada je u pitanju okoliš, te o toku implementacije Certifikacijskog mehanizma za Eko škole.

Škole su uglavnom počele sa implementacijom Certifikacijskog mehanizma. Neke od njih već su kreirale izuzetno zanimljive eko kutke, u nekima su sa radom započele i eko patrole u skladu sa novim uslovima uzrokovanim pandemijom, a kod svih je već najmanje 70% nastavnika i nastavnica uvelo temu zaštite okoliša u svoje predmete. Najveću prepreku školama trenutno predstavljaju novi uslovi rada uzrokovanih pandemijom, koji se razlikuju u pojedinim dijelovima države ali su svugdje izmijenili standardni način rada te onemogućili implementeciju nekih od predviđenih aktivnosti. Ipak, škole se nastoje prilagoditi i ne odustaju od svog puta ka statusu Eko škola.

Predstavnici škola zadovoljni su dosadašnjom kontinuiranom podrškom od strane Centra za promociju civilnog društva i konsultanata koji rade sa njima, te su saglasni u tome da je potreban nastavak te podrške do konačne implementacije Certifikacijskog mehanizma.

Tim „Misli o prirodi!“ nastavlja put i ove sedmice tokom koje će posjetiti i održati sastanke sa školama sa području Eko HUBa Banja Luka, Eko HUBa Laktaši i Eko HUBa Mrkonjić Grad.

Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH, kreiran u okviru projekta „Misli o prirodi!“, jeste metodologija koja opisuje korake i aktivnosti koje škole treba da implementiraju da bi postale Eko škole. Osnovni cilj Certificiranog mehanizma je uključiti očuvanje okoliša/životne sredine na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice. U okviru projekta izabrano je ukupno 37 javnih i osnovnih škola širom Bosne i Hercegovine koje trenutno implementiraju Certifikacijski mehanizam.

Pin It on Pinterest

Share This