Rezultati javnog poziva za škole

09. nov, 2020

Javni poziv za škole objavljen je 1. oktobra 2020. godine. Bio je namijenjen svim zainteresiranim javnim osnovnim i srednjim školama iz BiH iz sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Blagaj, Centar-Sarajevo, Čapljina, Čelinac, Derventa, Glamoč, Gradiška, Grude, Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Jablanica, Jezero, Kakanj, Konjic, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubinje, Ljubuški, Maglaj, Mostar, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad-Sarajevo, Novo Sarajevo, Pale, Posušje, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Stolac, Šipovo, Široki Brijeg, Tešanj, Trebinje, Usora, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče. Poziv je zatvoren 22.oktobra 2020. godine u 23:59 sati.

Prije same objave ovog poziva škole su putem 10 sastanaka imale mogućnost da se na transparentan način upoznaju sa uvjetima Javnog poziva kao i mogućnostima koje se nude školama ukoliko postanu dio programa Eko škola u BiH.

U okviru Javnog poziva za škole dostavljeno je 87 aplikacija škola, 61 iz osnovnih i 26 iz srednjih škola. Poslije isteka roka za prijavu dodatno se prijavilo još šest škola koje, nažalost, uvažavajući proceduru samog poziva nisu mogle biti razmatrane.

Od ukupno 41 općine/grada iz kojih su škole mogle aplicirati prijave su stigle iz 29 općina/gradova (Banja Luka, Blagaj, Centar-Sarajevo, Čelinac, Glamoč, Gradiška, Ilidža, Jablanica, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Mostar, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad-Sarajevo, Novo Sarajevo, Pale, Posušje, Prijedor, Prnjavor, Široki Brijeg, Tešanj, Trebinje, Usora, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče).

Od ukupnog broja pristiglih aplikacija 61 je iz osnovnih a 26 iz srednjih škola. Iz Republike Srpske je pristigla 21 dok je iz Feedracije BiH 66 aplikacija škola.

Svaka zaprimljena aplikacija kao i email arhivirani su redoslijedom dolaska, a prilikom zaprimanja aplikacija škola dodjeljivao im se referentni broj prema kojem su i arhivirane.

Evaluacija škola sprovedena je u tri stepena od strane neovisne komisije, koju su činili/e šest članova/ica.

Prvi stepen evaluacije podrazumijevao je provjeru da li je aplikacija potpisana i ovjerena, da li je stigla na vrijeme, te da li škola geografski pripada jednoj od odobrenih jedinica lokalne samouprave i da li je škola javna ustanova.

Sve u roku pristigle aplikacije škola, njih 87, su prošle prvi stepen evaluacije.

Drugi stepen evaluacije škola odnosio se na kriterije prikazane u sljedećoj tabeli:

KRITERIJI ZA OCJENU br. bodova / maks.br bodova
1. Iskustvo škole u implementiranju vlastitih projekata 10/20
2. Iskustvo škole u implementiranju projekata domaćih ili stranih nevladinih organizacija 8/15
3. Iskustvo škole u vođenju eko sekcije 10/20
4. Uključenost prestavnika/ca lokalne zajednice (lokalna vlast, privrednici, OCD, mediji) u aktivnosti škole 8/15
5. Uključenost roditelja/ki u aktivnosti škole 5/10
6. Spremnost škole i osoblja da investiraju vrijeme i znanje u aktivnosti Eko škole/motivacija škole 10/20
TOTAL 51/100

Evaluacija škola u drugom stepenu se vršila prema Eko HUBovima kako bi se osigurao jednak pristup za sve škole. Ukupan minimalan broj bodova koje je škola trebala zadovoljiti da bi išla u treći krug evaluacije jeste 51.

Od ukupnog broja škola 87, koje su prošle prvi stepen evaluacije, dvije škole su poslije drugog stepena evaluacije ispale iz daljeg razmatranja tako da je u treći stepen evaluacije ušlo ukupno 85 škola. Škole koje nisu prošle drugi stepen evaluacije su:

TN_ES01_Zenica OS 02, OŠ JU OŠ “Arnauti” Arnauti, Zenica

TN_ES01_K.Dubica OS 77, JU OŠ “Sveti Sava”, Kozarska Dubica

Škole koje su ušle u treći stepen evaluacije su dodatno evaluirane po sljedećim kriterijima

  1. EKO HUB, prvi nivo
  2. BROJ OPĆINA/GRADOVA, drugi nivo
  3. BROJ OSNOVNIH/SREDNJIH ŠKOLA PO OPĆINI/GRADU, treći nivo
  4. BROJ ŠKOLA SA MANJE/VIŠE OD 300 UČENIKA, četvrti nivo

Dodatni kriteriji postoje kako bi se imala ujednačena zastupljenost škola po općinama/gradovima te Eko HUBovima plus zastupljenost osnovnih i srednjih škola sa više i manje od 300 učenika.

Po općini/gradu u prvom krugu ulazi osnovna ili srednja škola koja u tom gradu ima najveći broj bodova. Ako više škola ima jednak broj bodova prednost se daje školi koja im najviše bodova u sekcijama 6, 3 i 1 i to se gleda navedenim redoslijedom.

Poslije provedenog trećeg stepena evaluacije neovisna komisija je izabarala škole za uključivanje u program Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Spisak odabranih škola možete pogledati ovdje: REDOSLIJED ŠKOLA PO EKO HUBOVIMA KOJE SU IZABRANE ZA PROGRAM EKO ŠKOLA.

U narednom periodu slijedi potpisivanje Memoranduma o saradnji sa svim odabranim školama, priprema i edukacija za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH.

Pin It on Pinterest

Share This