Odgovori na pristigla pitanja u vezi Javnog poziva za škole u BiH

16. okt, 2020

Pitanja i odgovori

 

  1. Na što ste točno mislili u pitanjima: Osnovne informacije o školi i Iskustvo škole?

Osnovne informacije o školi i Iskustvo škole se odnose na pitanja koja se nalaze u tabelama ispod u okviru prijavnog obrasca.

Osnovne informacije o školi se odnose na sljedeća pitanja: naziv obrazovne ustanove, kontakt osoba, adresa, općina/opština/grad, itd., dakle dajete odgovore na pitanja koja se nalaze u tabeli na prvoj stranici prijavnog obrasca.

Iskustvo škole se odnosi na sljedeća pitanja: da li škola ima iskustva u implementiranju vlastitih projekata, da li je škola u prethodne tri godine sarađivala sa nekom od domaćih ili međunarodnih organizacija, itd.. Dakle, dajete odgovore na pitanja koja se nalaze u tabeli na drugoj i trećoj stranici prijavnog obrasca.

  1. Zanima me način prijave za učešće u programu Eko škole? Radi se o jednoj školi sa prostora Tuzlanskog kantona, tačnije grada Srebrenika.

Srebrenik se, nažalost, ne nalazi na spisku jedinica lokalne samouprave (JLS) iz kojih mogu aplicirati osnovne i srednje škole. Popis JLS možete pogledati na sljedećem linku:

https://mislioprirodi.ba/javni-poziv-za-osnovne-i-srednje-skole-u-bih-za-primjenu-certifikacijskog-mehanizma-eko-skola-u-bih/

  1. Zaposlenik sam osnovne škole u Brčkom, pa bih samo da se informiram o tome da li škole sa područja Brčkog imaju pravo na učešću u vašem projektu “Eko škola u BiH”?

Brčko distrikt BiH se, nažalost, ne nalazi na spisku jedinica lokalne samouprave (JLS) iz kojih mogu aplicirati osnovne i srednje škole. Popis JLS možete pogledati na sljedećem linku:

https://mislioprirodi.ba/javni-poziv-za-osnovne-i-srednje-skole-u-bih-za-primjenu-certifikacijskog-mehanizma-eko-skola-u-bih/

  1. Da li Vi šaljete prijavni obrazac na mail škole?

Ne, Centar za promociju civilnog društva ne šalje prijavni obrazac na email škole. Tekst Javnog poziva kao i prijavni obrazac se nalazi na sljedećem linku:

https://mislioprirodi.ba/javni-poziv-za-osnovne-i-srednje-skole-u-bih-za-primjenu-certifikacijskog-mehanizma-eko-skola-u-bih/

  1. Možete li nas uputiti je li ovakva prijava u redu, ili je potrebno još nekih detalja?

Za vrijeme otvorenog Javnog poziva direktna komunikacija u vezi sa prijavom nije moguće, a tim projekta “Misli o prirodi!” ne daje mišljenje o prijavi, to je zadatak evaluacione komisije.

Prijava sa više detalja evaluatorima i evaluatorkama daje jasniju sliku o školi i omogućava kreiranje objektivnije ocjene.

  1. Na stranici sam našla samo prijavni obrazac, pa me interesuje da li imate propisanu formu za dostavljanje projekta i da li treba još kakva popratna dokumentacija uz to?

Nije potrebno dostavljati druge dokumente pored prijavnog obrasca.

  1. Molimo Vas da nam navedete potrebne podatke za prijavu na projekat “Misli o prirodi!”, te informaciju gdje dostavljamo svoju prijavu?

Za prijavu na ovaj Javni poziv potrebno je dostaviti popunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe Prijavni obrazac za implementiranje Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH isključivo putem emaila info@mislioprirodi.ba

Tekst Javnog poziva, kao i prijavni obrazac se nalazi na sljedećem linku:

https://mislioprirodi.ba/javni-poziv-za-osnovne-i-srednje-skole-u-bih-za-primjenu-certifikacijskog-mehanizma-eko-skola-u-bih/.

Pin It on Pinterest

Share This