Osnovna škola Vranić , Posušje

Naziv škole i mjesto

Osnovna škola Vranić , Posušje

Osnovne informacije o školi

Škola Vranić nalazi se na lokalitetu općine Posušje. Osim centralne škole pripadaju joj i dvije područne škole i to u Broćancu i na Gradcu. U školskoj 2023./2024. godini škola broji 117 učenika/ica, ima 30 učitelja/ica, ravnatelja, stručnog suradnika i 7 administrativnog i pomoćnog osoblja.

Eko koordinator/ica škole

Marija Galić, pedagoginja škole 

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

 • Bioraznolikost

 • Energija

 • Integracija okolišnih tema, suradnja s lokalnom zajednicom, medijska promocija okolišnih aktivnosti

 • Otpad

 • Školsko dvorište

 • Voda

Početno stanje u oblasti unapređenja

 • Bioraznolikost: škola se nalazi u ruralnom području okružena zelenilom i  šumama što je stanište raznih biljaka i životinja. Planiramo postaviti kućice i hranilice za ptice da se učenici kontinuirano brinu o njima.

 • Energija: Škola se grije na centralno grijanje. U lipnju 2020.godine, kroz projekt energetske učinkovitosti, na školi su promijenjeni otvori i obnovljena fasada. Sva rasvjetna tijela potrebno je zamijenti štednima.

 • Integracija okolišnih tema, suradnja s lokalnom zajednicom, medijska promocija okolišnih aktivnosti: Okolišne teme se obrađuju na pojedinim nastavnim satima (ali nedovoljno) i kroz rad eko sekcije. Suradnja s lokalnom zajednicom je dobra i nastavljamo u tom smjeru. Sve aktivnosti u školi promoviraju se na Facebook stranici škole.

 • Otpad: Dugi niz godina u našoj školi prikuplja se pet ambalaža, pvc čepovi, papir i istrošene baterije. Ostali otpad zbrinjava lokalno komunalno poduzeće. Kroz projekt planiramo prikupljanje i zbrinjavanje još vrsta otpada kao što su tekstil, staklo, elektronski i elektronički otpad.

 • Školsko dvorište: Centralna škola i područna škola Broćanac imaju dvorište s malo zelene površine, a područna škola Gradac ima veću zelenu površinu. Kroz projekt planiramo posaditi razna drveća i biljke i nabaviti vanjske kante za smeće.

 • Voda: Vodu nam osigurava lokalno vodovodno poduzeće. U cilju uštede vode  sve slavine potrebno je zamijeniti štednim.

Pin It on Pinterest