Tim “Misli o prirodi!” ponovo u posjetama školama: Okoliš pobudio interesovanje učenika, nastavnika i roditelja

01. jun, 2021

Tim „Misli o prirodi!“ protekle sedmice je, nakon hercegovačkih, posjetio te održao sastanke sa predstavnicima školama koje učestvuju u implementaciji Certifikacijskog mehanizma za sticanje certifikata Eko škola u Glamoču, Mrkonjić Gradu, Banjaluci, Čelincu, Gradišci te Prnjavoru.

Savjetnica za zaštitu okoliša Sabina Jukan i projektni službenik Tarik Moćević, zajedno sa konstutlanticama za Eko škole Vanjom Rizvić i Džemilom Agić posjetili su 27.5. OŠ „Glamoč“ gdje su održali sastanak sa njihovim osobljem. Isti dan posjetili su i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Mrkonjić Grad, te OŠ „Ivo Andrić“ u Banjaluci gdje su osim sa njihovim, ugostili i predstavnike OŠ „dr Mladen Stojanović“ Jošavka, Čelinac te OŠ „Branko Ćopić“ iz Banjaluke koju su naredno jutro i posjetili.

Narednog dana, tim je posjetio OŠ „Sveti Sava“ u naselju Dubrave kod Gradiške te OŠ „Branko Ćopić“ Prnjavor.

Sastancima su se pridružili i predstavnici Eko HUBa Mrkonjić Grad te Eko HUBa Banjaluka.

Ono što se primijetilo u svim školama jeste da je projekat „Misli o prirodi!“ predstavljao pravo osvježenje za škole u vrijeme pandemije, jer je skretao pažnju nastavnika i učenika na drugu temu koja je zajedničke za sve. Posebno je istaknut značaj konkretnih praktičnih aktivnosti koje su škole realizovale te kontinuirana podrška, otvorenost i fleksibilnost tima projekta „Misli o prirodi!“ i konsultantica koji su školama bile na usluzi.

Ono što je identifikovano kao jedina poteškoća jeste novi način održavanja nastava usljed epidemiloških mjera, posebno dužina časova, s obzirom na to da je cilj projekta uključivanje ekoloških tema u redovan nastavni proces. Bez obzira na navedeno, sve posjećene škole su veoma uspješno obilježile ekološke datume uz uključivanje velikog broja učenika i nastavnika.

Aktivnosti koje su realizovane od početka marta do kraja maja su pokazale da dobra tema može pobuditi interesovanje učenika, njihovih roditelja, nastavnika, lokalne zajednice i medija.

Sve posjećene škole su svojim aktivnostima pokazale veliku želju za očuvanjem svog okoliša i integriranjem okolišnih tema u nastavu što ih dovodi bliže do sticanja titule Eko škole.

Pin It on Pinterest

Share This