Posjećene škole koje pripadaju Eko HUBu Sarajevo: Uprkos pandemiji škole uspješno započele implementaciju svojih akcionih eko planova

03. jun, 2021

Početak mjeseca juna bio je rezerviran za posjete školama sarajevske regije. Drugog i trećeg juna savjetnica za zaštitu okoliša Sabina Jukan zajedno sa konsultantima za Eko škole Sabinom Hadžiahmetović i Muamerom Tinjakom, posjetila je šest škola koje su uključene u Certifikacijski mehanizam Eko škola projekta „Misli o prirodi!“.

OŠ „Hasan Kikić“, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, OŠ „Hasan Kaimija“, Treća osnovna škola Ilidža, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn te OŠ „Pale“ su posjećene škole u kojima su zaživjele aktivnosti iz njihovih akcionih eko planova a sve uz vrijedno nastavno i vannastavno osoblje, menadžment i naravno učenike i učenice škola. Kao i ranije posjete, i ova je pokazala da ukoliko postoji istinska želja za razvojem okolišne svijesti i praktične primjene naučenog ništa nije nemoguće uprkos specifičnim uvjetima koji su vladali u proteklom periodu u radu škola.

Trenutno su u mnogim školama prisutni učenici/ice u većem broju tako da se i aktivnosti shodno tome dopunjuju u odnosu na period online rada škola. Formirane su eko patrole, kreirani eko kutci, obilježeni značajni okolišni datumi u skladu sa epidemiološkim mjerama, uključene okolišne teme u nastavu u mjeri koliko je to dozvoljavao način rada škola. Škole su saglasne da bi naredna školaska godina trebala biti još bolja od ove ukoliko ne dođe do pogoršanja epidemiološke slike.

Pin It on Pinterest

Share This