Eko HUB Zenica

Odgovorna organizacija

Eko forum

Područje djelovanja

Zenica, Kakanj, Visoko i Tešanj

Adresa

Talića brdo 11, Zenica

Ilustracija

Opis projekta

S obzirom da je zaštita okoliša podijeljena nadležnost između Federacije i kantona, te da neke nadležnosti imaju i lokalne zajednice, najčešće se za svaki problem prebacuje odgovornost umjesto da se traži rješenje. Građani nisu dovoljno informisani ko je nadležan za koji problem, pa se prvo obraćaju nevladinim organizacijama da se smanji zagađenje, kazne neodgovorni zagađivači, pokrenu administrativni postupci, kao da su nevladine organizacije institucije vlasti. Ovim projektom želimo stvoriti partnerstvo s drugim nevladinim organizacijama na području kantona, kako bi se građani educirali i upoznali s nadležnostima institucija, mediji o zaštiti okoliša izvještavali precizno i objektivno, a kompanije i institucije pokazale društvenu odgovornost. Želimo uspostaviti mrežu OCD koja će djelovati u saradnji s drugim Eko hubovima i njihovim partnerima, da bi se ostvarili ciljevi projekta “Misli o prirodi!”.

Izvještaj revizije učinka aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji BiH na smanjenju zagađenosti zraka koji je u decembru 2019. objavio Ured za reviziju institucija u FBiH pokazao je da “nadležne institucije nisu bile efikasne u provođenju aktivnosti na smanjenju zagađenosti zraka. Nedostaci postojećeg regulatornog okvira, neadekvatno praćenje kvaliteta zraka, nezadovoljavajuće planiranje i realizacija mjera zaštite zraka, kao i neodgovarajući nadzor nad zagađivačima zraka, ukazuju na to da postoji značajan prostor za unapređenje aktivnosti nadležnih institucija na smanjenju zagađenosti zraka. Ured za reviziju ističe da kvalitet zraka zavisi od aktivnosti institucija i različitih resora, kao što su saobraćaj, prostorno uređenje, građenje, industrija i dr., te da je za rješavanje dugogodišnjeg problema zagađenosti zraka neophodno koordinirano djelovanje odgovornih institucija svih nivoa vlasti.” Sličan zaključak, prema nama dostupnim informacijama, mogao bi se donijeti i za druge aspekte zaštite okoliša, kao što su voda, tlo, buka i otpad. Namjeravamo da ovim projektom doprinesemo promjeni takvog stanja, tako što ćemo kroz zajedničko, umreženo djelovanje više organizacija civilnog društva vršiti monitoring, zagovaranje i pritisak na institucije da rade svoj posao i da više rade na zaštiti okoliša.

Ciljna grupa ovog projekta su prvenstveno organizacije civilnog društva (OCD) i institucije vlasti u ZDK na kantonalnom i lokalnom nivou (ali i neke institucije na nivou Federacije i države BiH) koje se bave aktivnostima zaštite okoliša, a indirektni korisnici su škole koje se odluče na certificiranje Eko škola u okviru projekta “Misli o prirodi”, lokalni mediji, donosioci odluka u vezi zaštite okoliša, te kompanije koje iskažu interes da učestvuju u projektu i na taj način povećaju svoju društvenu odgovornost. S nekim od tih OCD, medija i škola smo već imali kontakte, pa čak i učestvovali u zajedničkim projektima.

Pin It on Pinterest