Sastanak Radne grupe za učešće javnosti u donošenju odluka

01. mar, 2021

UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu) organizovala je 9. sastanak Radne grupe za učešće javnosti u donošenju odluka, 1. i 2. marta 2021. godine. Usljed uslova pandemije, sastanak je ove godine održan online.

Na sastanku je učestvovalo oko 60 učesnika, predstavnika država potpisnica Arhuške konvencije, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija, Arhus centara, akademije i industrije. Jedini učesnik iz Bosne i Hercegovine na ovom sastanku bio je Eko forum Zenica.

Cilj sastanka je da se obezbijedi platforma za raspravu o učešću ranjivih i marginalizovanih grupa u donošenju odluka i omogući razmjena praksi koje omogućavaju efikasnije učešće javnosti bez povlačenja dodatnih značajnih resursa od strane javnih vlasti. Tematski fokus sastanka je na donošenju odluka u sektoru ekstraktivne industrije, na energiji i klimi te primjeni novih tehnologija za učešće javnosti. Radna grupa će identificirati dobre prakse, izazove i trendove u ovim oblastima.

Pin It on Pinterest

Share This