Predstavnici/e Eko HUBa Zenica posjetili JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica

08. okt, 2020

Aktivisti Eko foruma, koji vrši ulogu Eko HUB-a Zenica, održali su 7.10.2020. godine sastanak sa rukovodstvom javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica. To preduzeće obavlja javnu komunalnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvodnje, koja podrazumijeva proizvodnju (zahvatanje, prečišćavanje i dezinfekciju) i distribuciju vode za piće, te prihvatanje, odvođenje, prečišćavanje i disponiranje otpadnih (fekalnih) i atmosferskih voda.

Na sastanku se razgovaralo o informacijama od javnog značaja koje mogu biti podloga za buduću saradnju. Fokus razgovora bio je na započetim projektima izgradnje centralnog gradskog kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda. Dobili smo detaljne informacije o tom projektu, koji je započeo još prije pedeset godina, a sada je u fazi pripreme tendera za izbor izvođača radova na projektovanju, izgradnji i puštanju u rad tog postrojenja. Sredstva za te namjene već su obezbijeđena, i realizacija tog projekta smanjiće zagađenost rijeke Bosne nizvodno od Zenice. Međutim, i dalje ostaje problem otpadnih voda koje nastaju uzvodno i koje rijeke Lašva, Kočeva, Babina rijeka i Bosna donesu do Zenice.

Iako je EBS (ekvivalentni broj stanovnika) za grad Zenicu oko 100.000, veliki problem predstavlja kašnjenje u odvajanju komunalnih od industrijskih otpadnih voda. Upravo industrijske otpadne vode imaju EBS koji je i pet puta veći od onoga iz gradskog područja. Projekti koji su bili planirani prije nekoliko decenija i aktuelizirani nakon obnove integralne metalurške proizvodnje, nedopustivo kasne, jer kompanija ArcelorMittal čeka da se prvo odvoje gradski kolektori pa da tek onda traži tehnička rješenja za svoje otpadne vode.

Potvrdu važnosti saradnje svih institucija i privrednih subjekata na zaštiti voda dodatno je istakla vijest o trovanju ribe u rijeci Bosni kod mjesta Jelina, koje se nalazi nedaleko od sadašnjeg zajedničkog ispusta gradskih i industrijskih otpadnih voda.

Razgovaralo se i o vodosnabdijevanju i problemima koje predstavlja nekontrolisana sječa šume u vodozahvatnoj zoni Kruščice.

Pin It on Pinterest

Share This