Sastanak Eko HUBa Zenica i Regionalne deponije “Mošćanica”

05. nov, 2020

U okviru projekta “Misli o prirodi!”, danas je održan sastanak osoblja Eko HUB-a Zenica sa rukovodstvom Regionalne deponije “Mošćanica”. Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima Eko foruma i o aktivnostima ovog javnog preduzeća.

Regionalna deponija uspostavljena je 2008. godine i do danas je na nju odloženo preko 600.000 tona komunalnog otpada, iz 8 općina Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona i iz grada Zenice. Plan da ovo javno preduzeće preraste u regionalni centar za upravljanjem otpadom nije realiziran, iako je to bilo predviđeno svim strateškim dokumentima, uključujući i KEAP (Kantonalni Ekološki Akcioni Plan) ZDK za period 2017-2025.

U posljednje vrijeme bilo je nekoliko pritužbi građana na ispuštanje otpadnih voda iz deponije u Đulanov potok. Građani su se obraćali i Eko forumu, što je bio i jedan od povoda za ovaj sastanak. Ovlaštene laboratorije, na nalog inspekcije izvršile su analizu vode iz tog potoka, i to uzvodno, na mjestu ispusta i nizvodno od ispusta iz deponije. Ispitivanja su pokazala da je toksičnost vode u Đulanovom potoku unutar dozvoljenih granica (>50%), ali da je voda zagađena ne samo na ispustu iz deponije nego i uzvodno i nizvodno od ispusta (izvještaj smo dobili i možete ga preuzeti na linku ispod ovog teksta).
Deponija je tek nedavno pustila u pogon postrojenje za prečišćavanje deponijskog filtrata, ali kapacitet tog postrojenja nije dovoljan da se prečiste potrebne količine otpadnih voda u situacijama povećanih padavina. Razlog za to je što su se 12 godina procjedne vode skupljale u taložnim bazenima deponije, bez postrojenja za prečišćavanje deponijskog filtrata. Dobili smo informaciju da je potrebno izvjesno vrijeme rada ovog postrojenja kako bi se koncentracije zagađujućih materija koje se povremeno prelijevaju iz taložnih bazena u Đulanov potok dovele u dozvoljene granice. Istovremeno bi bilo dobro da se počnu rješavati i drugi nekontrolisani ispusti otpadnih voda iz okolnih sela.

Pin It on Pinterest

Share This