Eko HUB Zenica održao sastanak sa predstavnicima preduzeća “Alba” Zenica

20. aug, 2020

Eko forum, kao rukovodilac Eko HUBa Zenica, održao je 20.8.2020. godine sastanak sa rukovodstvom preduzeća “ALBA Zenica”. To preduzeće se u gradu Zenici bavi upravljanjem otpadom, uređenjem zelenih površina i zimskim održavanjem puteva. Eko HUB Zenica djeluje u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske

Na sastanku su razmijenjene ideje i informacije kao podloga za buduću saradnju. Razgovaralo se o čišćenju gradskih ulica, načinima tarifiranja usluga odvoza otpada, divljim deponijama, kao i drugim problemima i rješenjima vezanim za upravljanje otpadom.

Za pravilno i održivo upravljanje otpadom neophodna je saradnja komunalnih preduzeća, gradske uprave, inspekcijskih organa, organizacija civilnog društva, ali i samih građana.

 

Pin It on Pinterest

Share This