Najava online konferencije “Zaštita okoliša i ljudska prava”

09. okt, 2020

Zagađenost zraka, vode, tla u Bosni i Hercegovini među najgorim je u Evropi. Pravni lijekovi za borbu protiv ovih problema nisu dovoljno efikasni, i kao takvi koriste se minimalno ili su nepoznati široj javnosti. Kroz projekat “Zaštita okoliša i ljudska prava” koji finansira Vlada Republike Češke, a implementira udruženje Eko forum Zenica, izrađena je internet platforma www.eko-prava.ba za podršku građanima s ciljem zaštite ljudskih prava vezanih za okoliš, koja sadrži informacije na temelju kojih će građani moći ostvariti svoja prava.

U okviru ovog projekta u četvrtak (15.10.2020.) od 10:30 do 12:30 sati bit će organizovana konferencija za organizacije civilnog društva, ekološke aktiviste i sve zainteresirane osobe koje žele saznati kako ostvariti svoja prava u zaštiti okoliša pred pravosudnim organima u Federaciji BiH.

U skladu s preporukama kriznog štaba Ministarstva zdravstva, konferencija će se realizirati online.

Broj učesnika nije ograničen, ali neophodno je da svaki učesnik popuni poseban aplikacijski obrazac. Svi učesnici dobit će upute za priključivanje na konferenciju nakon prijave.

Pozivamo Vas da najkasnije do utorka, 13.10.2020 u 12:00 sati pošaljete prijavu za učešće na konferenciji, popunjavanjem formulara koji je dostupan na linku: http://tiny.cc/ekoprava

Dnevni red konferencije (15.10.2020):

10:00 – 10:30 Press konferencija i prezentacija portala eko-prava.ba za predstavnike medija
(prostorije Eko foruma Zenica, Talića brdo 11)
10:30 – 11:00 Predstavljanje učesnika i prezentacija projekta
– Mirhunisa Bektaš, koordinatorica projekta, Eko forum Zenica
– Anesa Terza Vuković, ambasada Češke Republike u Sarajevu
– Daut Bajramović, Misija OSCE u BiH, terenski ured Travnik
– Samir Lemeš, predsjednik Upravnog odbora udruženja Eko forum Zenica
11:00 – 11:15 Presude Evropskog suda za ljudska prava u pitanjima zaštite okoliša
– Đana Stojančić, Karl‐Franzens‐University Graz
11:15 – 11:30 Regionalna mreža ombudsmena za zaštitu okoliša
– Edin Ibrahimefendić, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
11:30 – 11:45 Prezentacija portala eko-prava.ba
– Zlatan Dizdarević, Eko forum Zenica
11:45 – 12:00 Interaktivna anketa za učesnike konferencije
– Ada Alibegović, Eko forum Zenica
12:00 – 12:30 Diskusija o rezultatima ankete
– Moderator: Samir Lemeš, Eko forum Zenica

Prijavite se!

Pin It on Pinterest

Share This