2 Zagovaračke mreže
Priroda i društvo

Priroda i društvo

Zagovaračke mrežePriroda i društvoMreža progresivnih inicijativaMreža aktivističkih promjena i Fondacija alumnista Vijeća EvropeZaštita okolišaDoprinijeti stvaranju politika koje pitanja zaštite okoliša tretiraju kao prioritetna01.05.2021.-28.02.2022.Pitanja zaštite...

read more
Spasimo naša jezera

Spasimo naša jezera

Zagovaračke mrežeSpasimo naša jezeraCentar za ekologiju i energijuUG “EKO-SPORT” ŠIĆKI BROD i Udruženje „Via naturea“Zaštita vodaJačanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva da stvaraju sistemski i naučno utemeljen pritisak na donosioce odluka i zagađivače...

read more
Glas za rijeke!

Glas za rijeke!

Zagovaračke mrežeGlas za rijeke!Udruženje „Resursni Aarhus centar u BiH“Eko Habitat Goražde i Eko centar VišegradGoražde, Foča i VišegradUnaprijediti zaštitu rijeka i odgovorno upravljanje vodnim potencijalima na području Goražda, Foče i Višegrada12 mjeseciSvjesni...

read more

Pin It on Pinterest