Glas za rijeke!

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Glas za rijeke!

Nosilac projekta

Udruženje „Resursni Aarhus centar u BiH“

Partner(i)

Eko Habitat Goražde i Eko centar Višegrad

Područje djelovanja

Goražde, Foča i Višegrad

Cilj projekta

Unaprijediti zaštitu rijeka i odgovorno upravljanje vodnim potencijalima na području Goražda, Foče i Višegrada

Trajanje projekta

12 mjeseci

Opis projekta

Svjesni dugogodišnje prakse i budućih planova nadležnih javnih organa, a posebno lokalne uprave, da na netransparentan način planiraju i dodjeljuju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana, Udruženje „Resursni Aarhus centar u BiH“ (nosilac projekta, i skraćeno Aarhus centar Sarajevo) te partnerske novoosnovane organizacije „Eko Habitat“ iz Goražda, Udruženje „Bjelava“ iz Foče i Udruženje „Eko centar“ iz Višegrada, održali su konsultativni sastanak u decembru 2020. godine i usaglasili se o ciljevima zajedničkog projekta i modalitetu saradnje. U smislu organizacije odnosa i aktivnosti u ovom projektu, Aarhus centar Sarajevo, kao najiskusnija organizacija u oblasti zaštite okoliša, a naročito u oblasti promovisanja primjene Aarhuske konvencije (čiji drugi stub jasno nalaže obavezu uključivanja građana u procese koje stiču okoliša/životne sredine), će imati ulogu nosioca projekta (odgovarajući za sveukupnu programsku i administrativnu organizaciju projekta), kao i prenositi svoja znanja i prakse partnerskim organizacijama, biti vodeća organizacija u osmišljavanju zagovaračkih aktivnosti, time jačajući njihove kapacitete u cilju ostvarenja zajedničkih rezultata. Partnerske organizacije, s obzirom na njihovo prisustvo i dosadašnji angažman članova u lokalnim zajednicama gdje će se provoditi projekat, biće odgovorne za direktnu implementaciju aktivnosti zagovaranja i edukacije građana u oblasti odgovornog i transparentnog upravljanja vodnim potencijalima. Predviđeno trajanje projekta je 8 mjeseci, u periodu od maja do kraja 2021. godine, odnosno po odobrenju projektnog prijedloga.

Pin It on Pinterest