Aarhus centar: Prikupljanje potpisa protiv izgradnje novih mini hidroelektrana u Goraždu, Foči i Višegradu

08. okt, 2021

U sklopu  projekta “Glas za rijeke!” br. TZ ZM02/12, Aarhus centar u BiH, sa svojim partnerima na projektu: , UD Eko Centar Višegrad i UD Eko Habitat Goražde organizuje ulične kampanje-prikupljanje potpisa za obustavljanje izdavanja novih koncesija za izgradnju novih malih hidroelektrana na rijekama Grada Goražde, Opštine Foča i Opštine Višegrad.

Svjesni dugogodišnje prakse i budućih planova nadležnih javnih organa, a posebno lokalne uprave, da na netransparentan način planiraju i dodjeljuju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana te uzimajući u obzir dosadašnju praksu devastacije naših rijeka u BiH, gradnjom MHE sa kojim su prouzrokovane štete sa nesagledivim posljedicima, te buduću opasnost za daljnjom devastacijom sa gradnjom novih, organizacije civilnog društva, druga pravna lica i pojedinci pokreću uličnu kampanju – prikupljanje potpisa kao dio zagovaračke kampanje u okviru projekta “Glas za rijeke!”.

Na prostoru Gornje-drinske regije, posebno na loklitetima Foče, Višegrada i Goražda do sada je izgrađeno više MHE na rijekama Osanica, Čemernica, Prača, Kosovska, Govza, Krupica, Oteša, gdje je uočljiv niz propusta u procesima gradnje i funkcionisanja istih sa jedne strane, te osim investitora (vlasnika), društvena zajednica nema koristi od istih, ili je iskazana minorno u odnosu na neprocjenjive štete koje donose U Opštini Foča u opasnoti od izgradnje MHE nalaze se rijeka Bistrica i rijeka Bjelava, čija bi izgradnja dovela do nesagledivih posljedica po ekosisteme, a posebno po vodosnabdijevanje lokalnog stanovništva..

Ulične akcije biće organizovane u Goraždu (13.10.2021.,14.10.2021. i 15.10.2021.), Višegradu (18.10.2021.,19.10.2021. i 20.10.2021) te Foči (19.10.2021.,20.10.2021.i 21.10.2021.).

Ovim putem pozivamo sve građane i građanke da nam se pridruže te daju svoj GLAS ZA RIJEKE!

Pin It on Pinterest

Share This