Aarhus centar u BiH: Održana završna konferencija projekta “Glas za rijeke!”

17. jan, 2022

Danas je u Motelu Fejzić u Goraždu u 10:00 sati na konferenciji za medije predstavljen i obilježen završetak projekta „Glas za rijeke!“.

Projekt „Glas za rijeke“ provodilo je “Udruženje Resursni Aarhus centar u BiH”, u saradnji sa partnerskim organizacijama “Eko Habitat” iz Goražda te Udruženjem “Eko centar” iz Višegrada, na području Goražda, Višegrada i Foče, u okviru šireg projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske.

Na konferenciji za medije govorili su: Čitak Amila, projektni menadžer ispred Aarhus centra Sarajevo, Dejan Furtula, koordinator na projektu ispred Eko Centra – Višegrad, Mirela Mekić-Borović, koordinator na projektu ispred Eko Habitata – Goražde te Anastasija Ćorović koordinator na projektu ispred Aarhus centra Sarajevo na lokaciji Foča.

Cilj projekta je bio unaprijediti zaštitu rijeka kao i odgovorno upravljanje vodnim resursima na području Goražda, Višegrada i Foče.

„Tokom implementacije projekta građani i građanke Goražda, Višegrada i Foče imali su priliku da unaprijede svoja znanja, ali i svijest, o temama zaštite okoliša/životne sredine kroz održane edukativne radionice, a koja će im služiti u daljoj borbi protiv izgradnje malih hidroelektana u njihovim lokalnim zajednicama“ istakla je Čitak Amila, projekt menadžer ispred Aarhus centra Sarajevo.

U Bosni i Hercegovini planirano više od 400 malih hidroelektrana (MHE) od toga preko 10 u partnerskim opština u ovom projektu. Ulične kampanje koje su se održale na projektnim lokacijama, jasno su pokazale da se svijest građana budi i da građani ne žele izgradnju MHE u svojim opštinama.

„Nažalost, o transparentnosti informacija i uključenosti građana i građanki pri donošenju okolišnih odluka još uvijek ne možemo pričati, ali smo napravili bitan korak ka tome. Glas projekta “Glas za rijeke!” stigao je do brojnih građana i građanki koji su svjesni važnosti očuvanja vodnih resursa i kako izgradnja MHE negativno utiče na njih“ istakla je Mirela Mekić-Borović, projektna koordinatorica ispred Eko habitat Goražde.

„U slučaju Višegrada, osvrnuo bih se na nedostatak komunikacije i razumijevanja od opštinske administracije i donosioca odluka. Opština Višegrad izdvaja jako malo finansijskih sredstava za zaštitu životne sredine i pomoći ekološkim organizacijama. Na dugogodišnje ukazivanje ekoloških problema naše Opštine, a koje smo posebno istaknuli kroz edukativne radionice tokom ovog projekta, nije naišlo na razumijevanje donosioca odluka koji su ostali nijemi na naše molbe i dopise. Očito je da je borba za naše rijeke građanska borba. Nažalost donosioci odluka na našim prostorima teško mijenjaju svoje odluke iako smo im kroz ovaj projekt jasno ukazali na važnost očuvanja i zaštite životne sredine, a posebno vodnih resursa“ istaknuo je Dejan Furtula, projektni koordinator ispred Udruženja Eko centar, Višegrad.

U sklopu projekta „Glas za rijeke“, partnerske organizacije, Udruženje „Resursni Aarhus centar u BiH“, te partnerske novoosnovane organizacije „Eko Habitat“ iz Goražda i Udruženje „Eko centar“ iz Višegrada, provele su neophodna istraživanja, terenske posjete i razgovore radi sagledavanja situacije u domenu upravljanja vodnim resursima u projektnim opštinama (Goražde, Foča i Višegrad), posebno sa aspekta izgradnje malih hidroelektrana i uključivanja javnosti u procese donošenja odluka.

Projektni tim je istaknuo da organi javne uprave trebaju na sistematski, transparentan, adekvatan i blagovremen način obavještavati i uključivati javnost u procese donošenja odluka, u skladu sa odredbama Aarhuske konvencije a čiji je potpisnik BiH. Istaknuta je i potreba za dodatnim obrazovanjem stanovništva u pogledu zakonskih prava na informacije, učešća u odlučivanju i pristupa pravne zaštite, kad je u pitanju upravljanje vodama i općenito zaštita okoliša/životne sredine te da je potrebno okrenuti se drugim obnovljivim izvorima energije, kao što je energija Sunca, energija vjetra.

Udruženje Eko Habitat iz Goražda te Udruženje Eko centar iz Višegrada zajedno sa Aarhus centrom u Bosni i Hercegovini nastavit će svoju borbu protiv izgradnje MHE, a sve u cilju zaštite prirode i okoliša za dobrobit svih nas te budućih generacija koje dolaze.

Pin It on Pinterest

Share This