JAVNI POZIV ZA EDUKATIVNU RADIONICU NA TEMU “ZAŠTO SU VAŽNI VODENI RESURSI I KAKO IH OČUVATI?”

18. aug, 2021

U sklopu  projekta “Glas za rijeke!” br. TZ ZM02/12, Aarhus centar u BiH, sa svojim partnerima na projektu: , UD Eko Centar Višegrad i UD Eko Habitat Goražde organizuje edukativne radionice na temu važnosti očuvanja vodenih resursa Gornje-drinske regije.

Edukativne radionice namijenjene su svim zainteresiranim građanima i građankama kao i poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima te ostalim Udruženjima, koji se žele informisati o važnosti očuvanja vodenih resursa Gornje drinske-regije.

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” (skraćeno AC SA) je nevladino i neprofitno udruženje koje je usmjereno na zaštitu okoliša/životne sredine u BiH, kao i promociju Aarhuske konvencije, čiji drugi stub nalaže adekvatno učešće građana u procesima i odlukama koje se tiču okolišnih tema. Iz tog razloga, AC SA zajedno sa partnerima na projektu nastoji putem ove edukativne radionice poučiti građane i građanke Gornje-drinske regije, o formi i načinu adekvatnog učešća u procesima i odlukama koje se tiču okolišnih tema u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima i Aarhuskom konvencijom.

Edukativna radionica je planirana za dan 11. septembra (subota) 2021. godine u Višegradu, Konferencijska sala fakulteta dramskih umjetnosti, Andrićgrad, u trajanju od 11:00h do 16:00h.

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite putem on-line prijave klikom na link ili putem email adreseamilacitak@hotmail.com ili koordinator@aarhus.ba.

Na kraju radionica, svim učesnicima bit će dodijeljeni certifikati o učešću.

Projekt “Glas za rijeke!” se implementira u okviru šireg projekta “Misli o prirodi!” koji provodi Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske.

Pin It on Pinterest

Share This