JAVNI POZIV ZA SNIMANJE I IZRADU DVA (2) VIDEA

06. sep, 2021

Udruženje „Resursni Aarhus centar u BiH“ u sklopu projekta “Glas za rijeke!” br. TZ ZM02/12, Aarhus centar u BiH, sa svojim partnerima na projektu UD Eko Centar Višegrad i UD Eko Habitat Goražde, koji se implementira u okviru šireg projekta “Misli o prirodi!” koji provodi Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske traži kamermana za snimanje/izradu dva (2) videa.

OPIS PREDMETA NABAVKE:

Projektni zadatak

  • Snimanje uličnih kampanji na lokaciji Goražde, Foča i Višegrad
  • Snimanje susreta sa građanima i lokalnom zajednicom na lokaciji Goražde, Foča i Višegrad
  • Snimanje kanjona rijeka te rijeka na kojima je planirana izgradnja MHE na lokaciji Goražde, Foča i Višegrad
  • Izlasci na teren (Foča, Goražde i Višegrad).

Opis predmeta nabave: Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za sljedeće:

  1. Video snimanje
  2. Montaža videa.

Projektom je predviđen angažman za period do dvanaest (12) dana.

Snimanje iz zraka s profesionalnom vlastitom dron letjelicom i ostalom opremom te montaža dva (2) finalna videa u trajanju do 10 minuta, prema izrađenom scenariju.

Period impementacije od 12.oktobra 2021.

Uslovi za prijavu su:

  • najmanje 2 (dvije) godine iskustva u filmskoj i video produkciji
  • Poznavanje rada snimanja, montaže i video produkcije.

 

Način prijave:

Potrebno je dostaviti:

  • prijavu sa preciziranom ukupnom cijenom usluge;
  • Uzorci najmanje jednog promo video (po mogućosti vezanih za zaštitu okoliša) u posljednje 2 godine.

Rok prijave:

Rok za prijavu je osam dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno do  13.09.2021. godine.

Molimo Vas da Vaše ponude dostavite na e-mail: koordinator@aarhus.ba ili amilacitak@hotmail.com.

Pin It on Pinterest

Share This