Imamo pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Imamo pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš

Nosilac projekta

Ekološko društvo „EKO Neretva“, Jablanica

Partner(i)

Udruženje žena „Most“, Jablanica,

Odred izviđača „Jablan“, Jablanica

Područje djelovanja

Jablanica

Cilj projekta

Povećati odgovornost općinskih vlasti za bolje stanje okoliša zajedničkim djelovanjem organizacija civilnog društva

Trajanje projekta

10 mjeseci

Opis projekta

Analizirajući zvanične podatke dolazimo do zaključka o problemima koji su doveli do lošeg stanja okoliša u Jablanici. Problemi su:

  1. nesistemsko ponašanje lokalne vlasti prema okolišu,
  2. nepostojanju Plana upravljanja otpadom,
  3. nepostojanje Plana zaštite okoliša,
  4. velike količine otpada na “divljim” deponijama,
  5. nedovoljna osposobljenost organizacija civilnog društva i nedovoljno njihovo učešće u zaštiti okoliša,
  6. nerazvijena svijest građana o potrebi očuvanja i zaštite okoliša.

Ovim projektom želimo formirati eko mrežu organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša u Jablanici.

Cilj formiranja i djelovanja mreže je ojačati kapacitete članica mreže kako bi zajedničkim zagovaranjem povećali odgovornost općinskih vlasti za bolje stanje okoliša, zagovaranjem donošenja lokalnih propisa osigurati implementaciju postojećih kantonalnih ekoloških zakona, uključiti građane i građanke u procese donošenja odluka, osmisliti i voditi dvije ekološke kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanih za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive, održavati čistoću atraktivnih predjela prirode, unaprijediti stanje okoliša.

Rezultati koje očekujemo: osposobljene organizacije su uspješno provele dvije ekološke kampanje, usvojeni su potrebni lokalni propisi za primjenu ekoloških zakona, obavljeno je planirano čišćenje deponija, vidikovaca, izvorišta Šanica, unaprijeđeno je stanje okoliša.

Aktivnosti koje ćemo provesti da ostvarimo cilj i rezultate su: formirati eko mrežu, provesti trening: Javno zagovaranje politika okoliša, provesti ekološku kampanju: „Hoćemo Plan upravljanja otpadom“, provesti ekološku kampanju: „Hoćemo Plan zaštite okoliša“, predati zahtjev za izradu i usvajanje Plana upravljanja otpadom i Plana zaštite okoliša i pratiti proces usvajanja, održati sastanak sa predlagačem akata, održati sastanak sa klubovima vijećnika–donosiocima odluka, održati sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica, prema planu očistiti 5 divljih deponija smeća, prema planu održavati čistoću na 5 vidikovaca, očistiti smeće oko izvorišta gradskog vodovoda Šanica, izraditi i postaviti promotivni „zeleni zid“ na odabranoj lokaciji, posaditi ukrasno bilje na odabranim lokacijama, demonstrirati kompostiranje bio otpada, obilježiti dan protiv plastičnih kesa, snimiti i montirati video spotove.

Pin It on Pinterest