Spasimo naša jezera

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Spasimo naša jezera

Nosilac projekta

Centar za ekologiju i energiju

Partner(i)

UG “EKO-SPORT” ŠIĆKI BROD i
Udruženje „Via naturea“

Područje djelovanja

Zaštita voda

Cilj projekta

Jačanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva da stvaraju sistemski i naučno utemeljen pritisak na donosioce odluka i zagađivače i njihovo zajedničko djelovanje na očuvanju i zaštiti jezera „Kop“

Trajanje projekta

12 mjeseci

Opis projekta

Projekat „Spasimo naša jezera“ Centar za ekologiju i energiju implementira u saradnji sa dvije partnerske organizacije Via Naturea i Eko sport. CEE i Eko sport Šićki Brod se proteklih godina kroz zagovaračke aktivnosti i kampanje aktivno bave zaštitom i očuvanjem jezera „Kop“, a Via Naturea su kroz naučni pristup radili određena istraživanja i studije na ovom području.

Cilj ovog projekta je da se zajedničkim i sistemskim djelovanjem stvori pritisak na nadležne kako bi donijeli odluku o konačnom brisanju lokacije jezera „Kop“ iz Prostornog plana TK kao potencijalne lokacije za odlaganje šljake i pepela iz TE Tuzla. U tu svrhu biće urađene dvije analize. Vertikalna analiza kvaliteta vode će pokazati da je voda u jezeru odličnog kvaliteta i da je neophodno zaštititi od zagađenja, a analiza biodiverziteta će ukazati na postojanje mnogih biljnih i životinjskih vrsta na ovom području i na nužnost očuvanja ove lokacije kao njihovog staništa. Obje analize će biti predstavljene na okruglim stolovima na koji će biti pozvani predstavnici vlasti, EP BiH, akademske zajednice, OCD-a, medija i građana.

Pored toga, biće organizirana kampanja u okviru koje će biti organizirane akcije uređenja i čišćenja sa roniocima i lokalnim stanovništvom/volonterima, te medijska kampanja kroz koju će takođe biti vršen pritisak na nadležne, a takođe će se uticati na svijest javnosti i dobijanje šire podrške građana.

Kroz projekat će takođe biti uspostavljena saradnja sa lokalnim vlastima u cilju dobijanja njihove podrške i stvaranja dodatnog pritiska na Skupštinu TK da izbriše lokaciju jezero „Kop“ iz Prostornog plana kao potencijalnu lokaciju za odlaganje šljake i pepela.

Pin It on Pinterest