Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice

Nosilac projekta

Eko forum Zenica

Partner(i)

Savez izviđača Grada Zenica,
Ekološko udruženje “EKO Tvrtkovac” Zenica

Područje djelovanja

Zeničko-dobojski kanton

Cilj projekta

Najmanje 10% površine područja Grada Zenice zaštićeno u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH.

Trajanje projekta

1. maj 2021 – 30. april 2022

Opis projekta

Na teritoriji grada Zenice trenutno nema nijedno zaštićeno područje. Strategijom razvoja općine Zenica 2012-2022 i prostornim planom grada Zenice 2016-2036 planirano je da se zaštićenim područjima različitih kategorija proglase površine od cca 60 km2 nakon što se provedu stručna istraživanja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH. Nijedna od nekoliko dosadašnjih inicijativa za proglašenje zaštićenih područja još uvijek nije realizirana. Glavnu prepreku za to predstavlja prebacivanje odgovornosti između grada i kantona, kao i nedostatak stručnih podloga za pokretanje zakonom propisane procedure.

Da bi se prevazišle prepreke i uspostavio konstruktivni dijalog na relaciji grad-kanton, organizacije civilnog društva će zajednički provesti zagovaračku kampanju za stvaranje preduslova za proglašenje jednog ili više zaštićenih područja na teritoriji grada Zenice. Pripremit će se što više nedostajućih stručnih podloga za izradu studije izvodljivosti za zaštitu područja, i uspostaviti dijalog na relaciji kanton-grad-OCD o temama zaštite prirode. Kroz ovaj projekat izradiće se i nacrt kantonalnog zakona o proglašenju zaštićenog područja, koji bi se onda uputio u skupštinsku proceduru. Nakon što se identifikuje koja područja treba zaštititi, koje su njihove kategorije zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH, kroz dijalog i kampanju identificirali bi se i upravitelji budućeg zaštićenog područja.

Dva potencijalna područja za zaštitu su izletište Smetovi, na kojem Savez izviđača grada Zenica ima svoje objekte i realizira brojne aktivnosti, te područje sliva Babine rijeke i planine Tvrtkovac, na kojima je udruženje Eko Tvrtkovac imalo nekoliko uspješnih projekata uređenja i zaštite prirode. Eko forum Zenica će kao koordinator projekta obezbijediti resurse i stručnu podršku i iskoristiti izgrađene relacije s institucijama vlasti, domaćim i međunarodnim organizacijama za realizaciju postavljenih ciljeva.

Pin It on Pinterest