Poziv za angažman eksperata – zaštitimo prirodna bogatstva zeničkog kraja

09. jun, 2021

Misli o prirodi! i prijavi se za izradu stručnih podloga za proglašenje zaštićenih zona prirode na području grada Zenice

Eko forum Zenica raspisuje javni poziv za angažman saradnika za izradu stručnih podloga za studiju izvodljivosti proglašenja jednog ili više zaštićenih područja na teritoriji grada Zenice, u okviru Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“.

Uz podršku Projekta „Misli o prirodi“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska, Eko forum Zenica, Savez izviđača grada Zenice i Ekološko udruženje Eko Tvrtkovac, od maja 2021. do aprila 2022. provode niz aktivnosti s ciljem stvaranja uslova da se najmanje 10 posto površine grada Zenice zaštiti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH.

Eksperti/ce će imati zadatak da prikupe i sistematizuju informacije o abiotičkim i biotičkim faktorima, te o kulturnom naslijeđu. Eksperti/ce će pripremiti materijal za potrebe izrade studije izvodljivosti kod proglašenja zaštićenog područja prirode i dostaviti ga koordinatoru Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“.

Sredstva naknada ekspertima/eksperticama u skladu s budžetom projekta bit će uplaćena po obavljenim aktivnostima, koje obuhvataju izlazak na teren, uzimanje uzoraka, identifikaciju uzoraka i pisanje izvještaja u Word formatu, na najmanje sedam stranica teksta i sa odgovarajućim ilustracijama.

Otvorene su pozicije za eksperte/ekspertice iz sljedećih oblasti:

  1. Topografija – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis površinskih elemenata, fizičko-geografskih karakteristika, visine i nagiba zemljišta, određivanje razvodnica, označavanje vodnih tokova i vodnih površina na budućem zaštićenom području.
  2. Geologija – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis karakteristika tla, stijena, planina, brda i rijeka, te drugih dijelova budućeg zaštićenog područja.
  3. Hidrologija – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis hidroloških pojava na budućem zaštićenom području.
  4. Klima – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis meteoroloških faktora i pojava, koje u određenom vremenskom periodu čine prosječno stanje atmosfere nad budućim zaštićenim područjem.
  5. Raznolikost flore – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis biljnog svijeta na budućem zaštićenom području.
  6. Raznolikost faune – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis životinjskog svijeta na budućem zaštićenom području.
  7. Prirodna staništa – jedna pozicija. eksperta/ekspertice je istraživanje i opis položaja budućeg zaštićenog područja u odnosu na njegove ekološke faktore.
  8. Posebno vrijedne vrste – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis posebno vrijednih vrsta u staništima na budućem zaštićenom području.
  9. Prirodno naslijeđe – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis baštine flore i faune, geologije, krajolika i terena, te drugih prirodnih resursa na budućem zaštićenom području.
  10. Kulturno naslijeđe – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis ostavštine fizičkih artefakata i nematerijalnih dobara društva na budućem zaštićenom području.

Zainteresovani trebaju poslati kratku biografiju na e-mail: sanja@ekoforumzenica.ba.

Poziv je otvoren do 30.6.2021. godine.

Pin It on Pinterest

Share This