Počela realizacija projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“

14. jun, 2021

Eko forum Zenica, Savez izviđača grada Zenice i Ekološko udruženje Eko Tvrtkovac, od maja 2021. do aprila 2022. provodiće niz aktivnosti s ciljem stvaranja uslova da se najmanje 10%  površine grada Zenice zaštiti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH.

Bosna i Hercegovina se ratificiranjem Konvencije o biološkom diverzitetu obavezala da će do 2020. godine zaštititi najmanje 17% svoje teritorije. Trenutno je, pod različitim kategorijama, zaštićeno svega 2,6% prostora BiH, odnosno 1,5% Federacije BiH i ZDK.

Zenica je područje bogato šumama i autohtonim biljnim vrstama. Na području koje pokriva nema zaštićenih zona prirode. U Zeničko-dobojskom kantonu, jedino zaštićeno područje je Spomenik prirode Tajan, koji se nalazi na području općina Zavidovići i Kakanj.

Zaštitom prirodnih područja ćemo osigurati da se našim prirodnim ljepotama trajno i održivo upravlja, da se spriječi devastacija prirodnih bogatstava i omogući razvoj ekološkog turizma na području Zenice.

Strategijom razvoja Općine Zenica 2012.-2022. planirana je uspostava Parka prirode “Babina”. Prostornim planom Grada Zenice 2016.-2036. predloženo je da se zaštićenim područjima različitih kategorija proglase površine od cca 60 km2, nakon što se provedu stručna istraživanja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH.

Iako je već pokretano nekoliko inicijativa za proglašenje zaštićenih područja, kako na nivou Grada, tako i na nivou Kantona, te inicijative još nisu realizovane. Glavna prepreka za to su nedostatak saradnje između Grada i Kantona, kao i nedostatak stručnih podloga za pokretanje zakonom predviđene procedure.

Saradnici u Projektu, eksperti iz različitih oblasti prostornog uređenja i zaštite prirode, dobit će zadatak da prikupe i sistematizuju informacije o abiotičkim i biotičkim faktorima, te o kulturnom naslijeđu područja koja pripadaju identifikovanom geografskom području budućeg Parka prirode “Babina”. Prikupljene informacije biće osnova za izradu studije izvodljivosti za buduće zaštićeno područje, odnosno za izradu odgovarajućeg nacrta zakona o zaštićenom području.

Ciljevi Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“

  • Stvoreni preduslovi za proglašenje minimalno jednog zaštićenog područja prirode na teritoriji grada Zenice;
  • Javnost upoznata s potrebom i mogućnostima proglašenja zaštićenog područja na teritoriji grada Zenice;
  • Uspostavljen konstruktivni dijalog na relaciji Kanton-Grad-OCD o temama zaštite prirode;

Očekivani rezultati Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“

  • Postoje stručne podloge za studiju izvodljivosti za zaštitu prirodnog područja;
  • Izrađen priručnik o zaštićenim područjima i obučeni aktivisti/aktivistice OCD, zastupnici/zastupnice Kantonalne skupštine i gradski vijećnici/vijećnice o kategorijama proglašenja zaštićenih područja;
  • Izrađen nacrt kantonalnog zakona o proglašenju zaštičenog područja i identifikovan upravitelj budućeg zaštićenog područja;
  • Natpolovična većina od 35 kantonalnih zastupnika i 31 gradskog vijećnika spremni su podržati zakon o proglašenju zaštičenog područja na teritoriji grada Zenice.

Projekat „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“ provodi se kroz grant “Zagovaračke mreže” uz podršku Projekta „Misli o prirodi!“.

Pin It on Pinterest

Share This