Priroda i društvo

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Priroda i društvo

Nosilac projekta

Mreža progresivnih inicijativa

Partner(i)

Mreža aktivističkih promjena i Fondacija alumnista Vijeća Evrope

Područje djelovanja

Zaštita okoliša

Cilj projekta

Doprinijeti stvaranju politika koje pitanja zaštite okoliša tretiraju kao prioritetna

Trajanje projekta

01.05.2021.-28.02.2022.

Opis projekta

Pitanja zaštite okoliša su posljednjih godina bila u samom vrhu političke agende u svijetu. Pitanja poput klimatskih promjena, plastičnog otpada i zagađenja zraka bila su istaknuta obilježja kreiranja politike i političke rasprave globalno. Nažalost, to nije slučaj sa Bosnom i Hercegovinom.

Zakonska rješenja koja regulišu pojedine oblasti ili nisu donesena ili su zastarjela ili duži vremenski period čekaju stavljanje na dnevni red i usvajanje. Političke stranke u svojim programima dominantno ne ističu pitanje zaštite okoliša u prvi plan, a tamo gdje ga eventualno ima, najčešće je vidljivo da se radi samo o formalnom prepoznavanju problema, ali ne nužno o postojanju jasne strategije djelovanja.

Ovo su neki od razloga zbog kojih se Mreža progresivnih inicijativa, sa partnerskim organizacijama Mreža aktivističkih promjena i Fondacija alumnista Vijeća Evrope, odlučila implementirati projekat „Priroda i društvo“, kako bi kroz direktan rad sa 20 zastupnika i zastupnica iz zakonodavne vlasti na entitetskom nivou (10 iz Parlamenta Federacije BiH i 10 iz Narodne skupštine Republike Srpske) putem izrade 5 policy briefova jačala njihove kapacitete u oblasti poznavanja materije zaštite okoliša radi kvalitetnijeg procesa donošenja odluka, a sa ciljem produkcije pet poslaničkih aktivnosti u vezi sa pitanjem zaštite okoliša.

Nadalje, planiramo kroz 4 radionice educirati 15 mladih aktivista i aktivistkinja političkih stranaka u Bosni i Hercegovini kako bi postali kapacitirani izraditi smjernice za integraciju zaštite okoliša u stranačke programe, i navedene smjernice će potom biti dostavljene strankama uz poziv da inoviraju stranačke dokumente u tom segmentu. Izvještavanje javnosti putem medija, web stranice MPI, te društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter) dio su redovnih aktivnosti tokom trajanja cijelog projekta, međutim okosnica kampanje podizanja svijesti je video materijal u trajanju od 120 sekundi koji će prikazati najdramatičnije posljedice zanemarivanja zaštite okoliša u našoj zemlji, ali i stvoriti jasnu poveznicu između pitanja zaštite okoliša i donosioca odluka.

Na završnom događaju će biti premijerno prikazan film, sumirane sve aktivnosti projekta i podijeljeni certifikati učesnicima edukacije.

Pin It on Pinterest