PRIRODA I DRUŠTVO sa Lanom Prlić: Gdje je priroda u politici?

28. okt, 2021

U okviru projekta „Priroda i društvo“  koji implementira Mreža progresivnih inicijativa sa partnerima, realiziran je niz intervjua sa zastupnicima i zastupnicama entitetskih parlamenata o važnosti zaštite okoliša.

Lana Prlić zastupnica je SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i učesnica projekta „Priroda i društvo“.

Prlić navodi kako odnos prema zaštiti okoliša u FBiH od strane institucija gotovo da i ne postoji.

„Kao Mostarka, moram da navedem primjer deponije Uborak na čijem primjeru se vidi sva nebriga i ignorisanje stvarnog stanja od strane institucija uz sve napore građana i pojedinih kolega političara.“ – dodaje zastupnica.

O tome na koji način staviti temu zaštite okoliša u javni i politički prostor i kakva je praksa bila do sada, Lana Prlić govori:

„Zaštita okoliša jedan je od ciljeva Zelenog Europskog plana na koji se obvezala i naša država. Ovaj proces se ne može desiti preko noći, ostvarivanje Zelenog plana zahtjeva ozbiljan pristup prema svih sferama društva na koji ovaj plan utiče, uključujući i edukaciju stanovništva, radna mjesta, kao i neophodnu pomoć EU.

Dosadašnja briga o zaštiti okoliša se svela na individualni angažman političara o ovoj temi, te vrlo rijetko je u centru pažnje, osim kada smo na rubu ili kad smo već doživjeli ekološku katastrofu, odnosno prekasno. Političari i institucije o ovoj temi trebaju i moraju komunicirati sa građanima, privrednicima, nevladinim sektorom, stručnjacima, i raditi u interesu države koju predstavljaju. Ova tema zahtjeva institucionalni i ozbiljan pristup.“

Uzevši u obzir da je i posljednji period u Bosni i Hercegovini obilježen političkim konfliktima i nemogućnošću postizanja konsenzusa oko brojnih tema važnih za život građana i građanki, pitali smo političare i političarke uključene u projekat – može li zaštita okoliša biti tema koja će okupiti različite političke stranke?

„Naravno da može i mislim da treba iskoristiti momenat kada ova tema nije u fokusu da se okupi što veći broj ljudi iz različitih političkih stranaka oko ovog pitanja, kako bi se pripremio „teren“ za budućnost. Takva saradnja već postoji na nekim od nivoa u BiH, kao i na regionalnom nivou, jer zaštita okoliša i ekologija ne poznaje granice.“ – odgovara Prlić.

„Tema obnovljivih izvora energije se mora staviti u fokus, jer imamo prirodnog potencijala za tu vrstu dobivanja energije. Zakonska rješenja konkretno u Federaciji, stoje u ladicama već dvije godine, a usvajanjem tog zakona krenuli bi korak prema ostvarivanju Zelenog plana kao i podsticanju izgradnje obnovljivih izvora energije, učešću građana kao proizvođača-potrošača na tržištu električne energije. Dekarbonizacija je neizbježna, i usvajanjem ovog Zakona na vrijeme ostavlja se prostor za prilagodbu i što manje posljedice po privredu, građane i radnike.“ – navodi zastupnica Lana Prlić kao jedan od političkih prioriteta djelovanja u oblasti zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pin It on Pinterest

Share This