PRIRODA I DRUŠTVO sa Ivankom Marković: Gdje je priroda u politici?

15. dec, 2021

U okviru projekta „Priroda i društvo“ koji implementira Mreža progresivnih inicijativa sa partnerima, realiziran je niz intervjua sa zastupnicima i zastupnicama entitetskih parlamenata o važnosti zaštite okoliša.

Ivanka Marković zastupnica je Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Smatra kako je zaštita životne sredine pitanje o kojem se nedovoljno govori i u profesionalnim krugovima, ali i među građanima i građankama.

„Ova pitanja se najčešće spominju u uslovima velikih prirodnih katastrofa, kao što su poplave koje su sve češće na području BiH, ali ne ostaju dugo u žiži našeg interesovanja. Primat uvijek imaju dnevno politička pitanja, iako je pitanje očuvanja životne sredine pitanje naše budućnosti.“ – navodi Ivanka Marković.

O tome kako se stvari mogu mjenjati unutar institucija, ali i da li je moguće pokrenuti zajedničku energiju za zaštitu okoliša na različitim političkim frontovima, zastupnica Marković odgovara:

„Političari i političarke mogu djelovati proaktivno u smislu predlaganja zakonskih rješenja kojima bi se postavili viši standardi za zaštitu životne sredine. Međutim, u sadašnjoj političkoj situaciji, malo je vjerovatno da će takve teme zaokupirati ne samo političare, već i građane Bosne i Hercegovine. Ova tema je po svom značaju takva da bi trebala okupiti sve ljude oko zajedničkog interesa koji se ogleda u zaštiti i očuvanju životne sredine. Pripadnost nekoj političkoj partiji ne bi smjela biti kamen spoticanja u kreiranju istih, niti bi trebala biti smetnja u aktivnom učešću u njihovoj realizaciji.

Čini mi se da je problem globalnog otopljavanja već uticao na klimatske promjene na globalnom nivou, te smatram da je rješavanje ovog problema prioritet svih prioriteta. Međutim meni trenutno najbliža tema je svakako proizvodnja zdrave hrane, jer je većina proizvoda koja se nalaze na našem tržištu tretirana raznim hemikalijama što svakako utiče na zdravlje svih građana. BiH je zemlja koja ima sve predispozicije da se bavi proizvodnjom organske hrane, lično sa svojom porodicom godinama uzgajam svoje voće i povrće i smatram da svako ko ima komad obradive zemlje može sam da proizvede makar dio hrane koju konzumira, a što je višestruko značajno kako za fizičko tako i za psihičko zdravlje.“ – pojašnjava Ivanka Marković, zastupnica SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Pin It on Pinterest

Share This