Kamapanja za pokretanje incijative uspostave zaštićenog područja Peć Mlina – Spomenik prirode u općini Grude

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Kamapanja za pokretanje incijative uspostave zaštićenog područja Peć Mlina – Spomenik prirode u općini Grude

Nosilac projekta

Regionalni resursni centar

Partner(i)

Referentna grupa – Čapljina
Ekološka udruga “LIJEPA NAŠA” – Čapljina
ŠRD “AMUR” – Grude
ŠREK “VIDRA” – Ljubuški

Područje djelovanja

Zaštita prirode i okoliša

Cilj projekta

Doprinjeti povećanju površina pod zaštitom na razini ŽZH i Federacije BIH

Posebni cilj projekta

Povećati informiranost javnosti o potrebi i opravdanosti uspostave zaštićenog područja Peć Mlini

Trajanje projekta

10 mjeseci

Opis projekta

Područje Peć Mlina sa svojim neposrednim okruženjem nalazi se na području općine Grude. Lokalitet ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost koja se ogleda u izvorištu Tihaljine sa špiljskim elementima i klisurom od 150 m; Ravlića pećina sa dokazima o pojavi života u neolitu, Jezerom Krenicom; te izvorišnim zonama i vrtačama u okruženju. Lokaliteti su zakonom iz 1954. stavljeni u kategoriju Spomenik prirode – pod skupina geomorfološki spomenik. Uz veliku geološku vrijednost na lokalitetima obitavaju globalno ugrožene vrste: čovječja ribica, imotska gaovica, vijun, plotica, gera, sval, podustva, šišmiši, vidra, 125 ptičjiih vrsta, 9 vrsta vilin konjica, 30 vrsta leptira, 4 vrste vodozemca, 11 vrsta gmazova te preko 220 biljnih vrsta među kojima je značajan broj endema. Biološka i krajobrazna raznolikost (izvori, pećine, jezera, riječni tok, sedrene navlake, biljni svijet) daju prostoru vrijednosti koje zahtjevaju zaštititu sukladno IUCN klasifikaciji i Zakonu o zaštiti prirode ŽZH („NN ŽZH“, br. 6/99 i FBIH – SNF BiH“, broj: 33/03 i 66/13).

Osnove ciljne skupine su:

 • Lokalno stanovništvo u Tihaljini 1850 žitelja, Drinovcima 2500 žitelja, te općina Grude s 865 žitelja.
 • Nevladine organizacije koje se bave zaštitom prirode i okoliša (ŠRD “AMUR”, ŠREK “Vidra”, Udruga “Vrilo”, Roniteljski savez HB)
 • Vjećnici u općinskom vijeću Grude (25), 5 NVO-a

Indirektni korisnici:

 • Općina Grude, županijsko ministarstvo okoliša ima suzdržan stav.

Sa svim ciljnim grupama obavljene su konzultacije.

Glavni cilj projekta je: Doprinjeti povećanju površina pod zaštitom na razini ŽZH i Federacije BIH

Posebni cilj: Povećati informiranost javnosti o potrebi i opravdanosti uspostave zaštićenog područja Peć Mlini

Rezultat na razini glavnog cilja: Povećana površina pod zaštitom na razini FBIH, Županije ŽZH i općine Grude za 1550 ha

Rezultat na razini posebnog cilja:

 • Općinsko vijeće Grude podržalo inicijativu (donijelo odluku) o pokretanju procedure uspostave Zaštićenog područja Peć Mlini
 • Javnost razumjela proceduru i značaj uspostave zaštićenog područja za lokalnu zajednicu.
 • Napravljena Studija kao osnova za pokretanje daljnje procedure uspostave zaštićenog područja

  Aktivnosti

  Rezultati na razini aktivnosti:

  • usvojen plan medijske kampanje
  • održano 10 sastanaka s lokalnim dionicima
  • održane 2 radionice u mjesnim zajednicama, uz prisustvo 30 osoba
  • ispunjeno 300 anketiranih listića, 70 % anketiranih dalo podršku uspostave zaštićenog područja
  • angažirano 4 eksperta koji su napravili analizu stanja prirodnih, kulturnih i ekonomskih komponenti u prostoru obuhvata
  • izrađena Studija opravdanosti uspostave zaštićenog područja
   30 ljudi sudjelovalo u eko akciji
  • očišćeno korito Tihaljine od krutog otpada
  • prikupljeno 300 kg otpada
  • izrađeno 25 fotografija i prikazane kroz 3 izložbe ( vijećnica, škola, priroda)
  • izložbu vidjelo 1000 ljudi
  • 50 ljudi sudjelovalo u studijskoj posjeti ZP Vjetrenica
  • izrađeno i distribuirano 50 plakata
  • izrađeno i distribuirano 10 Studija opravdanosti – vijećnici
  • održano 6 tematskih radijskih emisija na radio Grude
  • informirano 60 % stanovništva Gruda o Projektnim aktivnostima
  • Izrađen promotivni video spot
  • izrađen 3D model uređenja lokaliteta Peć Mlina
  • posjećenost društvenih mreža – (1000 pratitelja i 5000 lajkova)
  • 5000 posjetitelja web stranice
  • 50 anketiranja putem web stranice

  Pin It on Pinterest