Zagađenje zraka
Sarajevo – urbana pustinja

Sarajevo – urbana pustinja

Piše: Amila Gadžo, MA hortikulture/pejsažne arhitekture Da li ste znali da jedno odraslo lišćarsko drvo tokom ljetnog sunčanog dana povlači iz okoline do 9.400 litara ugljendioksida i oslobodi isto toliko kisika, i da ta količina pokriva dnevne potrebe za kisikom za...

read more

Uzroci i posljedice zagađenja zraka

Pripremila: Emina Sultanović Zagađenje (engl. pollution) je ljudskom djelatnošću uzrokovano unošenje tvari ili energije u okoliš koje uzrokuje štetne posljedice za živa bića i za ljudsko zdravlje, onemogućuje ili ometa tradicionalne ljudske djelatnosti, smanjuje...

read more

Pin It on Pinterest