Studije o zagađenju zraka Centra za ekologiju i energiju predstavljene u Tuzli

17. dec, 2020

U Tuzli je danas organizovana druga prezentacija studija o kvalitetu zraka, njegovom štetnom uticaju na zdravlje, zakonskoj regulativi i pravnoj zaštiti žrtava zagađenja. Prezentaciji je prisustvovao tim „Misli o prirodi!“, a skupu se putem video linka obratila i Johana Stromkvist, ambasadorica Švedske u BiH, koja je ujedno i najveći bileteralni donator u BiH.

Na skupu su prezentovane Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica, Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzla, Lukavca i Živinica, Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK, te Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti  odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja.

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica izrađena je u cilju dobivanja relevantnih podataka na temelju kojih je izvršena procjena kvalitete zraka Tuzli, Lukavcu i Živinicama. Prikupljeni su podaci o parametrima kvalitete zraka za period od 2016 – 2019, a studiju je prezentovao dr.sci. Abdel Đozić dipl.ing.teh.

Onečišćenje zraka je važna odrednica zdravlja stanovništva, negativni zdravstveni uticaji posebno su izraženi kod djece, starijih osobe i hroničnih bolesnika. Brojne studije su utvrdile vezu između onečišćenja zraka i širokog raspona štetnih uticaja na zdravlje opće populacije koji se kreću od subkliničkih uticaja do prerane smrti. O navedenom govori Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica, čiji su autori Hana Alihodžić, MA inženjerstva zaštite okoline i dr.sci. Abdel Đozić, dipl.ing.tehn. Studiju je skupu predstavila Hana Alihodžić.

Cilj studije Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK je da se na osnovu analize zakona iz ove oblasti, građani/građanke informišu koje institucije su nadležne za koje probleme i da se jasno razrade pravni alati koje građani mogu koristiti u cilju pozivanja na odgovornost za nastalu situaciju. Studiju je prezentovao dr.sc. Samir Lemeš.

Studija Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja predstavlja primjere koji pokazuju kako su pravnim putem ili rezultatima naučnih istraživanja provedene mjere za smanjenje zagađenosti ili obeštećene žrtve. Autori studije su dr.sc. Samir Lemeš, dipl. iur. Đana Stojančić i dipl. iur. Zlatan Dizdarević. Studiju je predstavio Lemeš.

Pin It on Pinterest

Share This