Aarhus centar u BiH
PRTR i stanje u BiH

PRTR i stanje u BiH

Piše: Mr.sc. Sabina Jukan Šta je to Protokol o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija - PRTR Na vanrednom sastanku strana u Kijevu, Ukrajina, 2003. godine u okviru 5. Ministarske konferencije „Okoliš za Europu“ usvojen je Protokol o registrima ispuštanja...

read more

Pin It on Pinterest