Velika podrška građana/ki: Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica u FBiH!

21. sep, 2023

Podsjećamo, u sklopu projekta “Misli o prirodi!” , Eko HUB Sarajevo, odnosno Aarhus centar u BiH je početkom mjeseca septembra najavio pokretanje ulične kampanje u cilju dobivanja podrške javnosti za donošenje Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica  Federacije BiH. Ovaj Zakon,  pored Eko HUB Sarajevo, udruženim snagama aktivno zagovara i Eko HUB ZenicaEko HUB TuzlaEko HUB MaglajEko HUB Mrkonjić Grad i Eko HUB Blagaj.

Zajednički cilj je prikupiti do 2.000 potpisa, a što je minimalni prag predviđen predloženim  Zakonom za odlučivanje o inicijativama na federalnom nivou. Pored toga, Zakon  omogućava harmonizirana pravila o načinu pripreme građanske inicijative, načina prikupljanja potpisa građana/ki, te pruža zaštitne mehanizme u odnosu na zaštitu građana/ki i aktivista/ica koji/e nastoje pokrenuti diskusiju o pitanjima javnih interesa, poput zaštite okoliša.

Odaziv građana/ki je bio primjetan na svim lokacijama gdje su se potpisi prikupljali, naročito u Zenici i Maglaju, gdje je podrška bila  veoma izražena. U Sarajevu također nije izostala podrška građana/ki, ali sa manje entuzijazma i poprilične suzdržanosti i skeptičnosti. Veliko iznenađenje je bila veoma skromna podrška medija, koji nisu izdvojili vrijeme da akciju podrže tokom organizovane i uredno najavljene press konferencije. 

“Tokom dosadašnjeg rada primjetila sam da su općenito Sarajke i Sarajlije  veoma skeptični i poprilično suzdržani kada su građanske inicijative u pitanju. Teško je građane/ke uvjeriti da njihov potpis znači i da upravo putem građanskih inicijativa mogu promijeniti stanje ka boljem, a to je nešto na što se najviše i žale ističući lošu situaciju u državi, dok pri tome nisu baš voljni u par sekundi, putem jednog potpisa,  biti dio priče koja otvara put za napredak. Tokom akcije smo imali različite komentare, neke i humoristične prirode, ali svakako bilo je dosta građana/ki koji su svjesni svoje demokratke vrijednosti te su bez puno zadrške podržali inicijativu. Od medija u buduće očekujemo veću podršku, jer smatramo da se ovaj Zakon i njih direktno tiče i njihovih prava i budućeg rada, te trebaju biti primjer i podrška kolegama novinarima u RS-u, koji o ovakvom Zakonu za sada mogu tek sanjati, jer žive u stvarnosti u kojoj je kleveta kriminalizirana, te bi trebali biti predvodnici, zajedno sa nama, nevladinom sektoru, da se takvo nešto ne desi u FBiH, već suprotno, da imamo bolji pravni okvir zaštite;”  ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Aarhus centra u BiH.

Pin It on Pinterest

Share This