Zagovaračka mreža “Glas za rijeke” nastavlja borbu: Resorno ministarstvo uložilo vanredni pravni lijek na presude u slučaju obnovljenih ekoloških dozvola za MHE na Kasindolskoj rijeci

12. nov, 2021

Nakon što su presudama sudija Okružnog suda u Banja Luci poništene obnovljene ekološke dozvole za sve tri male hidroelektrane na Kasindolskoj rijeci, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju uložilo je tri zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske presude Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Umjesto da su nakon donošenja presuda obustavljeni svi radovi na izgradnji MHE “Samar” kao i rad već izgrađene MHE “Podivič,” Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju poništilo je rješenje republičkog ekološkog inspektora kojim su obustavljeni radovi na izgradnji druge male hidroelektrane na Kasindolskoj rijeci. Na ovaj način resorno ministarstvo se očigledno stavilo u zaštitu interesa investitora, a ne u zaštitu interesa građana jer zakonske odredbe jasnu kažu da male hidroelektrane ne mogu biti izgrađene niti puštene u pogon ukoliko nemaju ekološku dozvolu.

Zakon mora biti za sve isti, a zakonske odredbe se moraju dosljedno primjenjivati u svakom slučaju, te u tom pogledu državni organi imaju dodatnu odgovornost da zakonito posluju prillikom ishodovanja dozvola. Dozvoljavajući da se grade male hidroelektrane koje nisu planirane u prostornom planu resorno ministarstvo jasno pokazuje da ne odustaje od borbe kojom štiti interese investitora, međutim, od borbe ne odustaju ni članovi Udruženja Aarhus centar koji su pripremili odgovore na sve zahtjeve za vanredno preispitivanje sudske presude;” navela je Emina Veljović, izvršna direktorica Aarhus centra.

Iako investitor “BUK” d.o.o. Istočno Sarajevo nema važeću ekološku dozvolu za MHE  “Samar,” jer je stara istekla 2020. godine, a obnovljena je poništena pravosnažnom presudom Okružnog suda u Banja Luci, radovi na izgradnji pristupnog puta i vodozahvata i dalje se izvode u kanjonu Kasindolske rijeke.

“Prema rješenju o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u MHE “Samar” investitoru se odobrava preliminarno pravo na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko se postrojenje izgradi do 31. decembra. S obzirom da je taj rok blizu izgleda da većina nadležnih organa radi kako bi investitor ostvario pravo na podsticaj. Nije važno što nemaju važeće ekološke dozvole, nije važno što je sud utvrdio nezakonitosti u postupanju, nije važno što je korito Kasindolske rijeke puno porušenih stabala, nije važno što su napravili odrone, nije važno što su mjere iz ekološke dozvole samo slovo na papiru. Važno je samo da oni ostvare svoj cilj. Prema dosadašnjem postupanju resornog ministarstva, prije bi se reklo da je to ministarstvo za hidroenergetski sektor, a ne ministarstvo za ekologiju, zbog čega je trenutno jedina nada građana Vrhovni sud Republike Srpske;” istakla je Sunčica Kovačević, projektna asistentica u Udruženju  “Resurni Aarhus centar u BiH.”

Pravna pomoć za građane u ovom slučaju pruža se kroz projekte: Misli o prirodi! , koji finasira Švedska a implementira CPCD i projekat Lawyers for rivers.

Pin It on Pinterest

Share This