Eko HUB Sarajevo: Podjela teglica za odlaganje opušaka u sklopu inicijative “Misli o svom opušku!”

31. dec, 2021

U sklopu projekta “Misli o prirodi!” i inicijative  “Misli o svom opušku!” koji finansira Švedska, a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Eko HUB Sarajevo, odnosno Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” organizovalo je akciju podjele teglica za prenosno i kratkotrajno odlaganje opušaka.

Inicijativu su u sproveli članovi Udruženja turističkih vodiča Sarajeva “Vučko” i predstavnici Eko HUBa Sarajevo, koju si građanima podijelili teglice u parku At Mejdan i u parku kod ulice Kundurdžiluk nedaleko od Muzeja Sarajevo, a u kojima su primjetni nepropisno odloženi opušci. Cilj akcije bio je podizanje svijesti o pravilnom odlaganju opušaka koji u našem gradu predstavljaju najzastupljeniji urbani otpad.

U sklopu inicijative “Misli o svom opušku!”, Eko HUB Sarajevo realizovao je nekoliko aktivnosti: izradu kratke video priče o problemu nepravilnog odlaganja opušaka, izradu pravne analize na temu “Unapređenje zakonskog okvira u cilju promovisanja reciklaže upcyclinga i zbrinjavanje opušaka od cigareta u Kantonu Sarajevo”,  kao i online okrugli sto pod nazivom “Misli o svom opušku!”, a na kome je predstavljena prethodno pomenuta pravna analiza.

Podsjećamo, gđa Pijalović Armina obratila se Eko HUBu Sarajevo za pomoć, s obzirom da su volonterske akcije uklanjanja opušaka imali kratkotrajne rezultate, jer bi se opušci uvijek iznova pojavljivali.

“Mene i moje kolege bude stid kada tokom turističkih tura moramo objašnjavati zašto su opušci prisutni na svakom koraku. To kvari ugled našeg grada. Smatram da turisti koji izdvoje svoje vrijeme i novac da posjete Sarajevo zaslužuju da dođu u uređen i čist grad;” navela je Armina Pijalović, iz Udruženja turističkih vodiča Sarajeva “Vučko”.

Aarhus centar u BiH kao udruženje usmjereno za zaštitu prirode i okoliša, a posebno na pružanje pravne pomoći u ovim oblastima kroz izradu pravne analize posebno se posvetilo zakonskoj regulativi odlaganja opušaka.

U pravnoj analizi, pravni ekspert, Maja Mirković je ponudila mnogobrojna rješenja, a koja ćemo u narednom periodu nastojati zagovarati. Na okruglom stolu, osvnuli smo se i na Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, koji je nedavno usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Jedna od ideja koja je razmatrana tokom diskusije je mogućnost dopune ovoga zakona amandmanima u dijelu koji bi se ticao zabrane i kažnjavanja za nepropisno odložene opuške. Jučer smo sa gospođom. Pijalović u kratkoj akciji podijeliti 50 teglica za zbrinjavanje opušaka. Na ovaj način smo promovisali ideju odlaganja opušaka u prenosive pepeljarice u vidu teglica koje mogu adekvatno zbrinuti do 10 opušaka u jednom punjenju. Nakon toga, opušci se mogu odlužiti u propisane kontejnere, a ne odbaciti na ulice našeg grada koji će bez nepravilno odoženih opušaka biti još ljepši. U narednoj godini ćemo nastaviti ovu akciju i na drugim lokacijama;” ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Pin It on Pinterest

Share This