Parlamentarna debata – rješavanje problema aerozagađenja u Gradu Tuzla

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Parlamentarna debata – rješavanje problema aerozagađenja u gradu Tuzla

Nosilac projekta

Udruženje građana Ekosol Tuzla

Partner(i)

Pozorište mladih Tuzle
Biciklistički klub Tuzla

Područje djelovanja

Tuzla

Cilj projekta

Doprinos jačanju ekološke svijesti inovativnim i kreativnim pristupom kod srednjoškolske populacije putem parlamentarne debate, umjetničkog izražavanja i zdravijeg načina življenja u gradu Tuzla.

Trajanje projekta

12 mjeseci

Opis projekta

Projekat se fokusira na organizaciju takmičenja – parlamentarna debata za učenike 6 srednjih škola: Elektrotehničke, Mašinske, Saobraćajne, Hemijske, Mješovite i Gimnazije ”Meša Selimović” u Gradu Tuzla sa ciljem da se ohrabre u iznalaženju inovativnih metoda pristupa u rješavanju problema zagađenja zraka. Potpisani su sporazumi o saradnji za implementaciju projektnih aktivnosti. Na ovaj način izgradit će se kapaciteti – neformalne grupe mladih koji će djelovati kako bi se posljedice koje izaziva aerozagađenje u našem gradu ublažile i smanjile na najmanju mjeru kako bi život u našem gradu postao podnošljiviji i kako bi se gradske i kantonalne vlasti počele ozbiljno baviti problemom aerozagađanja. Projekat će okupiti 650 učenica i učenika u dobi od 17 do 19 godina mješovitih škola i Gimanzije u Tuzli. Interaktivni pristup će biti omogućen kroz šest radionica, finalno takmičenje parlamentarnih debata, zajedničke predstave sa tematikom koju su škole obrađivale u Javnoj debati i biciklističkoj vožnji kroz grad novoformiranih biciklističkih sekcija u školama što će doprinjeti razmjeni iskustava o zajedničkom problemu sa ostalim mnogobrojnim učesnicima.

Učenici i nastavnici će kroz zajedničke radionice u periodu od aprila do kraja maja povećati nivo znanja i vještina komunikacije kroz metode parlamentarne debate, scenskog izražaja i zdravijeg načina života – korištenja bicikla umjesto automobila. Uporedo sa pripremom učenika za finalna takmičenja, učenici dramskih sekcija šest škola će pripremati zajedničku predstavu koja će obraditi teme sa pripremnih radionica za debate i ukomponovati u zajedničku predstavukoja će na scenibiti u martu 2021.godine. Svaka od škola će pripremiti poseban igrokaz koji će prikazati u svojimškolamana Svjetski dan čistog zraka 3. novembra, a od septembra će učenici svih šest škola pripremati zajedničku predstavu pod mentorstvom voditelja, glumaca iz Pozorišta mladih, reditelja, tehnike koju će prikazati u martu naredne godine. Druga partnerska organizacija, Biciklistički klub (BK) Tuzla, će također održati jednodnevne radionice za voditelje nastavnike budućih biciklističkih sekcija u školama i radionicu za zainteresirane učenike da nauče voziti bicikl. Nakon održanih radionica će raditi pripremne aktivmosti na zajaedničkoj organizaciji ”Biciklijade 2020“ – vožnje kroz grad Tuzlu 30.8.2020.

Projektom je predviđena nabavka šest bicikala koje će se darovati šest škola učesnica u projektu uz uvjet da svaka škola oformi biciklističku sekciju i da kroz tu sekciju učenici koji ne znaju voziti bicikl nauče i da učestvuju u ”Biciklijadi 2020”. Tokom pripremnih aktivnosti za Javne debate, zajedničku predstavu i zajedničku biciklističku vožnju kroz naš grad, učenici će proći edukacije iz različitih tema vezanih za teme iz Javne debate (Komunikacija u očuvanju životne sredine, zagađenje zraka, uticaj zagađenja zraka na zdravlje ljudi, plan interventnih mjera, pravilnik za monitoring zraka za FBiH), glume i biciklizma. Kroz takmičenje učenika ćemo dobiti dalje smjernice za poboljšanje, odnosno smanjenje zagađenja zraka u gradu Tuzla, a od takmičara i učenika šest škola će se formirati budući pokret za rješavanje problema aerozagađenja koji će se širiti dalje na osnovne, srednje škole i građane.

Pin It on Pinterest