Valorizacija, zaštita i promocija posebnih rezervata i parkova prirode Kneževo

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Valorizacija, zaštita i promocija posebnih rezervata i parkova prirode Kneževo

Nosilac projekta

Planinarsko društvo „Vilenska vrela“ Kneževo

Partner(i)

Mladi aktivisti Kneževo (MAK)
Centar za informisanje, promociju, razvoj i usavršavanje „SEE“ Banja Luka

Područje djelovanja

Opštine Kneževo, Kotor Varoš i Banja Luka

Cilj projekta

Unaprjeđenje zaštite okoliša – prirodnog naslijeđa na području opštine Kneževo i promocija planinskih, riječnih i šumskih rezervata i parkova prirode, a posebno kanjona rijeke Cvrcke i vodopada Vilenska vrela, te njihovo uvrštavanje na listu zaštićenih područja kod nadležnih institucija.

Trajanje projekta

10 mjeseci

Ilustracija

Opis projekta

Suština projekta je u zagovaranju potrebe hitnog uvrštavanja posebnih rezervata prirode i parkova prirode na području opštine Kneževo i susjednih opština na posebnu listu prirodnih dobara predviđenu izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Budući da su kanjoni rijeka Ugar i Ilomska već djelimično devastirani i da su u njima već izgrađene tri mini hidrocentrale, namjera ovog projekta je da spriječi dalju devastaciju prirodnih dobara na području opštine Kneževo i da posebne rezervate i parkove prirode (kanjon rijeke Cvrcke koji je netaknut, planine, visove, parkovske šume i planinarske staze) predstavi široj javnosti i ukaže na potrebu njihovog očuvanja, kao i da ih sačuva za buduće naraštaje.

Organizovanjem planinarskih ruta, edukativnim radionicama i školama u prirodi, zagovaranjem kroz javne diskusije i okrugle stolove kroz projekat se nastoji skrenuti pažnja nadležnih institucija (ministarstava, zavoda i obrazovnih institucija) na potrebu očuvanja netaknute prirode, kao i potrebu njihove promocije u svrhu iskoristivosti prirodnih potencijala u turističkoj ponudi.

U tom kontekstu, u saradnji sa predstavnicima lokalne uprave, resornog ministarstva i turističkih organizacija, „Vilenska vrela“ će nastojati obezbijediti podršku za provođenje, ali i nastavak realizacije ovog projekta. Krajnji rezultat bi bio očuvanje prirode, njena trajna zaštita, promocija i uvrštavanje u turističku ponudu.

Aktivnosti će se nastojati potvrditi i kroz uvrštavanje određenih sredstava u budžet Opštine Kneževo za 2021. godinu, kojim bi se trajno riješila briga o zaštiti prirode.

U saradnji sa partnerima na projektu, organizacijama Mladi aktivisti Kneževo i Centar za informisanje, promociju, razvoj i usavršavanje – SEE iz Banjaluke, „Vilensa vrela“ će realizovati sve planirane aktivnosti na terenu – planinarske rute, edukativne radionice i škole u prirodi, javne diskusije i okrugli sto.

Aktivisti i aktivistkinje MOK-a će biti angažovani za rad na terenu, obilježavanje i uređenje staza, animaciju građana i mladih, dok će SEE biti zadužen za promociju svih aktivnosti na portalu See Srpska, kao i edukaciju za promociju na društvenim mrežama.

Pin It on Pinterest