Vilenska vrela promovisala kanjon Cvrcke kroz novi video

24. okt, 2020

Jedna od brojnih aktivnosti sa ciljem očuvanja prirodnih potencijala Kneževa, koje provodi Planinarsko društvo “Vilenska vela”, je i izrada video spota u kojem je prikazana staza sa atraktivnim vodopadom Skakavac, virovima Muški i Ženski vir, Bekića Zelenac, Opaki vir, vodopad Vilenska vrela i mnogim drugim atraktivnim mjestima.

Članovi Planinarskog društva “Vilenska vrela” pokrenuli su inicijativu da se kanjoj rijeke Cvrcke, koja izvire ispod planine Čemernice, proglasi zaštićenim područjem jer se radi o čistoj i bistroj planinskoj rijeci koja obiluje kaskadama, vodopadima, virovima, pećinama.

“Uzimajući u obzir činjenicu da su kanjoni rijeka Ugar i Ilomska već djelimično devastirani, izgradnjom mini hidroelektrana, koje su značajno narušile biodiverzitet ovih rijeka, namjera ove inicijative jeste da se spriječi dalja devastacija prirodnih dobara, posebno rijeka na području opštine Kneževo. Tačnije, da se kanjon rijeke Cvrcke sa vodopadom Vilenska vrela, koji je još uvijek netaknut, uvrsti na listu zaštićenih dobara predviđenih Regulacionim prostornim planom Republike Srspke do 2025. godine, predstavi široj javnosti i sačuva za buduće naraštaje. Znamo i da je Ugar nekada bio i mjesto gdje se održavao Kup BiH u flajfišingu (mušičarenju), a danas je upravo zbog izgradnje tih centrala na pojedinim mjestima suva korita”, kaže sekretar PD “Vilenska vrela” Dijana Milisavić.

Sa dobijanjem statusa zaštićenog podrušja lokalna zajednica bi imala višestruku korist. Osim što bi bila onemogućena izgradnja hidro objekata, provođenjem ove inicijative unaprijedila bi se i turistička ponuda.

“Iako naša inicijativa dolazi u vrijeme pandemije virusa korona, uspjeli smo da uspostavimo kontakte sa svim relevantnim institucijama, uključujući resorna ministarstva i Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Njihova podrška i pomoć nam mnogo znače. U narednom periodu organizovaćemo i javne diskusije na kojima očekujemo predstavnike institucija i nevladinog sektora”, kaže Dijana.

Foto: Vladimir Tadić

Pin It on Pinterest

Share This