Za novi užitak boravka na Smetovima u Novoj 2022

S novom 2022. godinom, uvodi se obaveza redovnog odvoza otpada sa izletišta Smetovi. Eko forum je, u okviru Projekta “Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice”, nabavio četiri zvonasta kontejnera, zapremine 2,5 hiljade litara, koja su trenutno postavljena pored parkinga na Smetovima. Sa dolaskom toplijih dana, kontejneri će dobiti i svoj konačni raspored, kako bi bili lako dostupni korisnicima. Nabavljena su ukupno četiri kontejnera, dva za miješani komunalni otpad i dva za prikupljanje posebnih kategorija otpada: PET i papir.

Kao rezultat aktivnosti zagovaranja, Gradska uprava je sklopila ugovor o proširenju usluga sa komunalnim preduzećem “Alba”, čiji će kamioni sedmično prazniti kontejnere i odvoziti otpad sa Smetova. Ovo je prvi put da je sistemom odvoza otpada obuhvaćeno područje izletišta Smetovi, pa će izletnici svoj otpad nakon izleta moći odlagati na jednom od nekoliko kontejnerskih mjesta na platoima.

Istovremeno je Gradska uprava nabavila dodatni broj kontejnera, koji su postavljeni na lokacije kod Izviđačkog i Planinarskog doma.

Nadamo se da će ova aktivnost doprinijeti odgovornijem ponašanju izletnika i da će pomoći posjetiocima Smetova da svoj otpad nakon izleta zbrinjavaju na odgovarajući način. Da novi sistem odlaganja otpada na Smetovima donese i novi užitak boravka u prirodi, želi vam tim Projekta “Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice”.

Zaštitimo prirodu grada Zenice!

Inicijativa da se Smetovi obuhvate sistemom organizovanog odvoza otpada potekla je od Saveza izviđača grada Zenice, partnera na Projektu, kojim Eko forum želi ostvariti sve uslove za proglašenje zaštićenog područja “Babina-Tvrtkovac”. S proglašenjem parka prirode, u čijim su granicama i Smetovi, moći ćemo uspješnije i sadržajnije razvijati turističku i rekreativnu ponudu omiljenog izletišta Zeničana. Zamislite Smetove sa žičarama, uređenim skijalištima, sportskim igralištima, odgovarajućim informativnim putokazima i edukativnim sadržajima, biciklističkim i stazama za maraton, bezbjednim i sigurnim stazama, zaštićenim prirodnim prostorima… Sve to i više biće moguće nakon što naša prirodna bogatstva zaštitimo zakonom.

Projekat “Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice” realizuje Eko forum Zenica, sa partnerima: Udruženjem Eko Tvrtkovac i Savezom izviđača Grada Zenice.

Pin It on Pinterest

Share This