“Nešto više” u svakom smislu te riječi

Najupečatljivija postignuća Eko HUBa Mostar (UG Nešto Više) vezana su za promoviranje i motiviranje pojedinaca i grupa širom Bosne i Heregovine, pa i svijeta, da se upoznaju i prakticiraju regenerativne pristupe življenja i djelovanja kroz primjenu permakulture. Fokusirali smo se na pokretanje malih – urbanih – jestivih vrtova te podučavali i prakticirali uzgoj hrane na neuobičajenim mjestima.

U tom cilju pokrenuta je kampanja i FB grupa „Ja sadim, a ti?“, kroz koju je organizirana i društvena banka sjemena „Sjemenčica“.

 

Kampanja “Ja sadim, a ti?” bila je namijenjena punoljetnim osobama koje nemaju ozbiljnog iskustva u proizvodnji hrane i nemaju već organiziran jestivi vrt da, uz podršku, steknu praktične vještine efektnog uzgoja hrane na malim prostorima (uzgojne površine maksimalno 5 m2). Glavni cilj kampanje je bio motivirati građane i građanke da se okušaju u vrtlarstvu na malom prostoru  u urbanim sredinama i to sve u skladu sa permakulturom koja je bazirana na prirodnim zakonitostima i održivosti.

Facebook grupa, koja do kraja projekta (juli 2022) broji preko 11 000 članova. U grupi su se svakodnevno razmjenjivale i slale slike vrtova, ideje, savjeti, sjemena, sadnice i biljke. Grupu čine članovi iz 64 različite države i preko 100 gradova, od toga su 73% žene i 23% muškarci članovi grupe.
U grupi se na mjesečnom nivou u prosijeku objavljivalo 700+ objava, uz 30 000+ reakcija, 100 000+ pregleda, 6000+ komentara.

Mentori grupe su pripremili i ponudili članstvu gotovo 30 video edukacija na različite vrtlarske teme, kao i dva osnovna priručnika za početnike/ce: Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ice i Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt.
Za sve ljubitelje/ice vrtlarstva edukacije i priručnici su postavljeni on-line, kako bi iz udobnosti svoga doma i u vrijeme koje njima odgovara mogli sticati nove vještine i istovremeno ih primjenjivati u svojim novonastalim vrtovima.

Tokom trogodišnje kampanje dvije stotine (200) početnika/ca – eko vrtlara/ica je dobilo besplatan edukativni paket sa biljkama/sjemenima za početnike/ice, koji su isporučeni na kućne adrese (preko 5000 sadnica). Svih dvije stotine korisnika/ce kampanje “Ja sadim, a ti?” su zatim dobili i sopstvene individualizirane permakulturne planove prilagođenje njihovim prostorima. Korisnici/ce su tokom kampanje imali/e konstantnu podršku mentora i mentorica permakulturista u sklopu čega su organizirana 32 grupna zoom druženja/sastanaka na kojima su prisustovali mentori i korisnici kampanje. Zoom druženja bila su rezervisana da se novi vrtlari/ice i mentori/ice kampanje bolje međusobno upoznaju i razmjene osnovne informacije o mjestima i lokacijama gdje su planirali i prakticirali uzgoj biljaka.

Za članove/ce grupe tokom kampanje organizovano je 12 edukativnih susreta/posjeta permakulturnom imanju Nešto Više u Mostaru, prilikom kojih su članovi/ce grupe provodili dan sa mentorima upoznajući se sa praktičnim permakulturnim pristupima u vrtu i na imanju, te razmjenjujući sjemena i biljke.

Potencijal i značaj kampanje „Ja sadim, a ti?“ prepoznala je i švedska Ambasadorica Johanna Strömquist koja je pokrenula vlastiti mini jestivi vrt u rezidenciji Švedske u Sarajevu, u čijem smo dizajniranju i sadnji rado učestvovali.

Inspirisani aktivnošću članova grupe, koji su između sebe i sa Eko HUBom Mostar razmjenjivali i darovali viškove sjemena otpornih sorti povrća, voća, začinskog i ljekovitog bilja, te cvijeća, u oktobru 2021.godine, osnovana je društvena banka sjemena „Sjemenčica“. Sva sjemena koja su zadnjih godina reproducirana na permakulturnom imanju Nešto Više, te sjemena koja su članovi/ce donosili ili slali poštom iz svojih vrtova su sortirana i organizirana – u jedan poseban ormarić. Tako da svi članovi/ce kampanje imaju uvida na facebook grupi šta sve imamo na raspolaganju, kako bi mogli poželjeti i besplatno dobiti ono što bi voljeli uzgajati.

Kako bi se banka mogla stalno nadopunjavati, članovi/ce koji dobiju sjemena preuzimaju odgovornost da će sjemena dalje reproducirati (sačuvati naredne sezone), i dio (minimalno 30%) vratiti natrag u banku, kako bi se krug korisnika/ca širio, a sjemena sačuvala za naredne sezone.

Od oktobra 2021. do jula 2022. godine društvenoj banci sjemena pristupilo je 200+ članova/ica, te je poslano preko 2000 kesica sa sjemenom na kućne adrese, a 100+.  Trenutno u društvenoj banci sjemena „Sjemenčica“ organizirano je preko 1500 različitih sjemenskih kultura povrća, voća, začinskog i ljekovitog bilja, te cvijeća.

I na kraju, najljepši i najdugoročniji rezultati postignuti su uspostavljanjem biljnih prijateljstava između aktivnih članova/ica grupe, koji rado posjećuju jedni druge, prikazuju nam svoje biljne i ljudske priče, te šire ideju o dobrobitima malih, urbanih, eko jestivih vrtova za sve nas u grupi, ali i za lokalnu i globalnu zajednicu, te zdravlje naše jedine planete.

Pin It on Pinterest

Share This