Eko HUB Maglaj: Naučno-istraživački kampovi

Piše: UG Fojničani Maglaj

Jedna od aktivnosti provedenih u okviru projekta Eko HUB Maglaj na koju smo posebno ponosni je organizovanje naučno-istraživačkih kampova. Prepoznali smo problem u tome što je Bosna i Hercegovina po biološkoj i pejzažnoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe, a uprkos tome sa svega 3% ima najmanji postotak zaštićene teritorije, i to ne samo u Europi već i u svjetskim razmjerima. Jedino zaštićeno područje u ZDK je Spomenik prirode Tajan koji zauzima nepunih 1.5% površine Kantona. Nasuprot tome, šume i šumsko zemljište zauzimaju blizu 65% površine Kantona što jasno ukazuje na katastrofalan nesrazmjer prirodnih vrijednosti koje posjedujemo u odnosu na
one koje smo zaštitili. Istovremeno, u svijetu je trenutno zaštićeno 14,87% ukupne kopnene i 7,27% morske površine Zemlje. Pronalazeći različita rješenja u cilju unaprijeđenja zaštite prirode došli smo na ideju organizovanja kampova koji bi okupili studente biologije i profesore-mentore, istraživače i stručnjake na raznim poljima prirodnih nauka. Cilj kampova je bio istraživanje flore, faune i fungija te monitoring svih vrsta koje obitavaju na određenim područjima, s fokusom na rijetke i ugrožene vrste.

Prvi naučno-istraživački kamp je održan na Matinskom visu u periodu od 28.07. do 01.08.2021. godine. Za istraživanje ovoga područja smo se odlučili zbog specifičnog geološkog sastava i tla koje je stanište brojnih endemskih biljaka, ali i rijetkih životinjskih vrsta, zbog čega zasigurno zaslužuje
zaštitu. Ovaj kamp je okupio više od 30 osoba koje se bave istraživanjem i zaštitom prirode. Mahom su učešće uzeli studenti, članovi Udruženja studenata biologije u BiH, te njihovi mentori, stručnjac na određenim poljima prirodnih nauka. Tako je ekipa bila podijeljena u više sekcija: botanička, ornitološka, mikološka, herpetološka, hiropterološka i entomološka. Obzirom da se prvi kamp pokazao izuzetno uspješnim, odlučili smo nastaviti organizaciju ovakvih događaja. Nakon prvog ljetnog kampa 2021. godine, u maju ove godine je uslijedio proljetni kamp na istom lokalitetu. U periodu od 11.05. do 15.05.2022. godine održan je drugi po redu naučno-istraživački kamp “Matinski
vis 2022.” Ponovo se okupila ekipa stručnjaka i entuzijasta u sličnom sastavu kao i prve godine, ali je ovog puta odrađen još i bolji posao jer su upravo u tom periodu brojne biljke Matinskog visa bile u punom cvatu, a i predstavnici faune su bili dosta aktivniji u ovom manje sušnom periodu u odnosu na ljetne mjesece. Tako su, primjera radi, samo nalazi botaničke sekcije još jednom potvrdili da na Matinskom visu raste više od 20 endemskih vrsta biljaka, što je već samo po sebi dovoljan razlog da ovo područje bude predmetom zaštite.

Kao što smo već naveli, rezultati kampova su izvrsni i učesnici su veoma zadovoljni, a zvanični izvještaji koji su dostavljeni za sve sekcije će biti važan segment stručnog obrazloženja za zaštitu Matinskog visa. Otkriveni su značajni nalazi koji govore u prilog inicijativi da se Matinski vis proglasi parkom prirode u jednoj od međunarodno priznatih kategorija. U najmanju ruku, svi sudionici su složni da ovo područje apsolutno zaslužuje pažnju javnosti, naročito naučne. U narednom periodu planiramo još jedan kamp, tačnije jesenji kamp, kojim bismo, nakon ljetnog i proljetnog, sklopili jednu kompletnu sliku flore, faune i fungija Matinskog visa tokom cijelog vegetacionog perioda.
Istraživanjima u različitim godišnjim dobima nastoji se kompletirati slika prirodnih vrijednosti ovog planinskog vrha, koji je dio specifične ofiolitske tzv. „bosanske serpentinske“ zone, s ciljem uspostave zaštićenog područja prirode Matinski vis.

Značajno je istaknuti i to da se praksa istraživanja u vidu naučnih kampova upravo u narednim danima prenosi i na planinu Ozren, tačnije pećinu Mokru Megaru, za koju takođe planiramo izraditi stručno obrazloženje za proglašenje zaštićenog područja. Od srijede, 17.08. pa do nedjelje, 21.08.2022. naučno-istraživački kamp na Mokroj Megari će okupiti speleologe i biologe iz cijele BiH i regiona. Vjerujemo da će i ova istraživanja rezultirati uspjehom, a mi u narednom periodu svakako nastavljamo odlučno koračati u pravcu zaštite prirode i prirodnih područja.

 

Pin It on Pinterest

Share This