Eko HUB Zenica: Bitka za spas rijeke Bosne, Janjićke ade i slapova

Za 26 mjeseci trajanja projekta „Misli o prirodi!“ realizovane su brojne aktivnosti: okrugli stolovi, treninzi, akcije sadnje drveća, sastanci s institucijama, učešće u javnim raspravama, postignuti su značajni rezultati, ali na jedan rezultat smo posebno ponosni.

Preko deset godina JP Elektroprivreda BiH vodila je aktivnosti s ciljem izgradnje hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni. Iako se lokalno stanovništvo tome protivilo, a i studija uticaja na okoliš pokazala je da bi taj energetski objekat mogao imati štetan uticaj po biodiverzitet, kao i na klimatske uslove i aerozagađenje u zeničkoj dolini, investitor nije odustajao od prvobitne namjere. Poseban problem predstavljaju i otpadne vode koje se u rijeku Bosnu ispuštaju uzvodno od Janjića, a koje se sada prirodnim putem prečišćavaju na Janjićkim slapovima. Izgradnjom hidroelektrane, pogoršao bi se kvalitet vode u rijeci Bosni.

Eko forum se odazvao pozivu mještana u decembru 2020. godine, kad je Gradsko vijeće trebalo donijeti odluku od proglašenju javnog interesa. U saradnji s Eko hubom Sarajevo, pomogli smo da se pribavi kompletna dokumentacija koja nije bila javno dostupna. Gradsko vijeće ignorisalo je stavove lokalnog stanovništva i proglasilo je javni interes za izgradnju hidroelektrane. Početkom 2021. godine, uputili smo zvaničnu žalbu kroz mehanizam za žalbe glavnog investitora – njemačke banke KfW. Okolinska dozvola koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u međuvremenu je istekla, te je odgovornost za zaštitu okoliša od rada hidroelektrane prebačena na Agenciju za vodno područje rijeke Save. Na sastanku s Agencijom dobili smo i dodatne informacije oko vodne dozvole za taj objekat.

U martu 2021. organizovali smo potpisivanje građanske inicijative, u skladu s odredbama Statuta grada Zenice. Prikupili smo više od potrebnih 1.500 potpisa i tražili smo da Vijeće poništi svoje prethodne odluke. Inicijativa je predata početkom aprila, a tek 3. juna stavljena je na dnevni red gradskog vijeća, i to na tajnom i nenajavljenom nastavku prekinute sjednice, kao dopuna dnevnog reda. Radno predsjedništvo nije nam dopustilo da obrazložimo inicijativu i da vijećnicima objasnimo kako i zašto je treba podržati. Izgovor je bio da „zbog epidemiološke situacije“ ne smijemo prisustvovati sjednici. Vijeće se tako direktno suprotstavilo volji građana, zbog čega smo u junu organizovali protestni skup.

Istovremeno smo ostvarili saradnju s organizacijom Riverwatch iz Austrije, koja nam je pomogla da provedemo istraživanje biodiverziteta kao dodatni argument protiv izgradnje hidroelektrane. U saradnji s njima u decembru 2021. organizovali smo i javnu tribinu, na kojoj su predstavljene negativne posljedice izgradnje i još jednom potvrđeni stavovi građana.

U januaru 2022. godine, nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da se organizuje sastanak s predstavnicima banke, dobili smo informaciju da je banka započela postupak raskidanja sporazuma o dodjeli kredita u iznosu od 30 miliona eura za izgradnju hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni. Bez ovih kreditnih sredstava, JP Elektroprivreda najvjerovatnije neće moći izgraditi hidroelektranu Janjići, čime smo dobili jednu bitku za spas rijeke Bosne, Janjićke ade i slapova. Naša borba se nastavlja dalje, kampanjom za brisanje ovog energetskog objekta iz prostornog plana.

Pin It on Pinterest

Share This