Eko forum Zenica
Rezultati analiza zagađenja rijeke Bosne

Rezultati analiza zagađenja rijeke Bosne

Tokom 2023. godine desilo se više incidenata sa nekontrolisanim ispuštanjem otpadnih voda u rijeku Bosnu. Na adresu Eko foruma konačno su stigli rezultati analiza koje su provele ovlaštene laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save, nakon incidentnog...

read more
PRTR i stanje u BiH

PRTR i stanje u BiH

Piše: Mr.sc. Sabina Jukan Šta je to Protokol o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija - PRTR Na vanrednom sastanku strana u Kijevu, Ukrajina, 2003. godine u okviru 5. Ministarske konferencije „Okoliš za Europu“ usvojen je Protokol o registrima ispuštanja...

read more

Pin It on Pinterest